Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU's pengekasse bugner

ØKONOMI – Egenkapitalen er på mere end 940 millioner kroner ved indgangen til 2012. Det kan med politiske øjne forekomme som et stort beløb, erkender ledelsen, men fastholder at der bliver brug for pengene. Bestyrelsesmedlemmer kritiserer, at man tilsyneladende har fyret medarbejdere uden grund. De frygter, at politikerne skærer i bevillingerne, hvis der er for mange penge i kassen.

Københavns Universitets (KU) egenkapital nærmer sig med hastige skridt en milliard kroner.

Pengebeholdningen har dermed nået en størrelse, der gør den til et problem i forhold til medarbejderne, der har været igennem flere store fyringsrunder de seneste år, og i forhold til politikerne, når de skal forhandle om størrelsen af universiteternes bevillinger, mener flere medlemmer af KU’s bestyrelse.

Niels Kærgård, der er valgt til bestyrelsen af det videnskabelige personale (VIP), er således dybt betænkelig over de store udsving i KU’s økonomi.

»Det hænger ikke sammen, at vi på et år er gået fra at massefyre til at ansætte for få og spare store summer op,« siger han.

Håbløs situation

Ingrid Kryhlmand, afgående bestyrelsesmedlem valgt af det teknisk administrative personale (TAP) og næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget kalder ligefrem situationen håbløs.

»Det er helt hen i vejret, at vi har en egenkapital på næsten en milliard, når vi igen i år har julenedskæringer. Pengene burde ud og arbejde, da vi mangler hænder og dynamik, i stedet for at spares op til fusion og andre formål. Jeg kan næsten ikke se mine kolleger i øjnene,« siger Ingrid Kryhlmand.

Hun krævede derfor på bestyrelsesmødet den 6. december at få ført til referat, at hun ikke kunne tage ledelsens økonomiske kvartalsrapport til efterretning.

Ledelsen burde roses

Det eksterne bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke mener derimod, at man burde rose ledelsen for at have styr på driften i stedet for at kritisere den.

»Det er fornuftigt at spare op, da det giver nye muligheder for at disponere for KU. Jeg går ikke ind for at fyre ansætte, så tilpasningerne burde ske gradvist i løbet af året, men det er et spørgsmål som medarbejderne må snakke med ledelsen om,« siger Peter Gæmelke .

Han påpeger, at man også skal huske på, at KU har haft år med underskud.

Frygter politikerne får gode ideer

Claus Bræstrup, også et af de i alt seks eksterne medlemmer, påpegede, at politikerne måske kunne få den ide, at det ikke er nødvendigt at bruge så mange penge på universiteterne, hvis de har sparet store summer op som egenkapital.

»Risikoen ved en stor egenkapital er, at vi får taget penge fra os, selv om vi har brug for dem, og risikoen ved, at den er for lille, at vi bliver kritiseret, men det sidste er ikke en reel risiko. Jeg anbefaler derfor, at egenkapitalen holdes på et lavere niveau,« siger Claus Bræstrup.

Også Hanne Foss Hansen, medlem valg af VIP´erne, er bekymret.

»Alle mine advarselslamper i forhold til, hvad der kan ske politisk blinker rødt. Hovedprincippet er, at pengene skal ud og arbejde, og der er pres på de ydelser, vi skal levere, samtidig med at ledige stillinger ikke bliver besat, så tallene afspejler for stor forsigtighed i organisationen,« siger hun.

Brug for pengene

Også ledelsen er godt klar over, at den store opsparing udgør et potentielt politisk problem.

Der står således i et notat præsenteret for bestyrelsen den 8. december, at »KU´s egenkapital med politiske øjne og ud fra en klassisk tilskudsøkonomisk betragtning kan forekomme høj. Ud fra en driftsøkonomisk betragtning er der dog tale om en beskeden soliditet i forhold til de fremtidige udfordringer for KU.«

Ifølge ledelsen skal en del af pengene bruges til:

1. Fakulteterne har fået lov til at bruge 60 millioner kroner af egenkapitalen i 2012 blandt andet til de første fusionsomkostninger.

2. Den våde fusion i 2012 og frem ventes yderligere at trække op
100 millioner kroner på egenkapitalen.

3. Der er betydelig usikkerhed omkring tilskudsindtægterne i 2013 og 2014 anses fortsat for særdeles betydelig, da der ikke er et politisk forlig under opsejling og generel usikkerhed om den nye regerings økonomi. Der er således risiko for en nedgang i størrelsen 100-300 millioner kroner i de samlede indtægter fra 2012 til 2013.

4. De mange byggeprojekter på KU betyder store indflytningsomkostninger og økonomisk usikkerheder. Det gælder både på Amager, i Niels Bohr Science Park, på Frederiksberg, i Panumtårnet og i den nye auditoriebygning på CSS.

5. Ledelsen vil også fremlægge forslag til initiativer og nye satsninger indenfor Strategi 2016, svarende til et træk på egenkapitalen på 50-150 millioner kroner, når tilskudsniveauet for 2013-2014 er kendt.

Det vil nu blive skrevet ind i budgettet for 2012, hvordan ledelsen har tænkt sig at disponere over den store egenkapital de kommende år.

clba@adm.ku.dk

Seneste