Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU’s udgifter langt under det budgetterede

TILSYNSRAPPORT - KU brugte i 2013 næsten 200 millioner kroner mindre end budgetteret. En langsommelig proces med ansættelserne af nyt videnskabeligt personale og færre udgifter til vedligeholdelse er en del forklaringen.

I stedet for et underskud på 217 mio. kroner ser 2013 ud til at slutte med et underskud på beskedne 25 mio. kroner for Københavns Universitet (KU).

Det fremgår af det nyligt offentliggjorte tilsyn med KU, som Styrelsen for Videregående Uddannelser årligt laver for hvert af de danske universiteter.

Afvigelsen på 193 mio. kroner skyldes flere ting blandt andet en række engangsbesparelser, såsom mindre vedligeholdelse og nye ejendomsvurderinger på bygningsområdet (75 mio.kr.) og periodisering af midler til forskeruddannelsesprogrammer (30 mio. kr.)

Men også KU’s egen store målsætning om at bruge af egenkapitalen til at ansætte mere videnskabeligt personale har kostet langt mindre end forventet.

Ansættelserne af nyt videnskabeligt personale er nemlig trukket ud.

Som det hedder i tilsynsrapporten:

»Københavns Universitet anfører i relation til afvigelsen, at budgettet var ambitiøst, i forhold til nedsparing og brug af egenkapitalen. Midlerne skulle primært bruges til strategisk videnskabelig rekruttering samt til en intern pulje til tværfakultær forskning. I praksis er ansættelserne af videnskabeligt personale og igangsætningen af de interne tværfakultære samarbejder ikke sket i det forventede tempo.«

Tilsvarende lyder den interne forklaring på KUnet:

»Der var budgetteret med et større underskud, men planlagte aktiviteter bl.a. strategisk rekruttering af videnskabeligt personale har vist sig at tage længere tid.«

Flere professorer, færre lektorer

Fra 2012 til 2013 steg det samlede antal ansatte i videnskabelige stillinger ved Københavns Universitet steg med 185, svarende til en stigning på seks procent. Hermed ligger KU helt på linje med de samlede danske universiteters snit, hvor tallet samlet set steg seks procent, fremgår det af tilsynsrapporten.

Både på andelen af stillinger på adjunkt- og professorniveau ligger KU over landsgennemsnittet.

Andelen af medarbejdere på lektorniveau er derimod cirka fire procentpoint lavere end for universiteterne samlet set. Fra 2012 til 2013 har der ikke været nogen stigning i andelen af lektorer som i dag udgør 34 procent af det videnskabelige personale på KU.

For mange penge på KU’s kistebund

Ved udgangen af 2011 havde KU næsten 1,3 mia. kroner i egenkapital, og denne var ved indgangen til 2013 stadig på 1.17 mia. kroner.

Styrelsen for Videregående Uddannelserbifalder KU’s erklærede ambition om at nedbringe sin egenkapital til 800 mio. kroner frem mod 2017:

»Styrelsen anerkender, at Københavns Universitet har sat et mål for egenkapitalen blandt andet på baggrund af risikoanalyser. Styrelsen noterer, at egenkapitalen på Københavns Universitet pr. 31. december 2012 udgjorde 14,7 procent af indtægterne, og at det er universitetets mål at reducere egenkapitalen til ca. 10 procent af de forventede indtægter i 2017.«

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste