Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Kvart milliard fra Novo-fond booster stamcelleforskning på KU

PENGE - Kæmpebevillingen giver optimisme på forskningscenteret DanStem på SUND. Pengene skaber gode rammer for reel grundforskning, siger centerdirektør Henrik Semb.

På DanStem forsker professor og centerdirektør Henrik Sembs teams i, hvilken betydning stamceller har i både den raske og syge krop. Stamcellerne er en vital del af organismen, men vores viden om kroppens byggesten er langtfra komplet.

Henik Semb glæder sig derfor over, at donationen på 235 millioner kroner gør det muligt at fortsætte forskningen i stamceller. Særligt deres betydning for især diabetes- og cancerpatienter.

»Ved at studere stamceller lærer vi, hvordan kroppen udvikler sig under normale omstændigheder. Men også hvordan stamceller påvirker forskellige sygdomsprocesser. Det betyder i sidste ende, at vi kan udvikle nye redskaber til at behandle sygdomme. Enten i form af medicin eller som stamceller, der indsættes i kroppen. Det kan fx være insulinproducerende stamceller, der erstatter betacellerne, som diabetespatienter mangler,« siger Henrik Semb til Uniavisen.

Idéen bag DanStem er at opnå forskningsresultater i verdensklasse. Derfor er det ifølge centerdirektøren afgørende, at centeret holder fokus på enkelte forskningsområder. Derfor er det primært stamcellers betydning for diabetes og cancer, som har forskernes interesse.

»Vores hypotese om cancer er, at canceren opstår i en stamcelle. Derfor oplever man også, at nye medicinske præparater ikke slår canceren ihjel, men blot for stund slår den ned. Men den kommer igen, fordi selve roden til canceren skal findes i stamcellerne. Det er særligt cancertyper i blodet og brystvævet, hvor det gør sig gældende.«

Det hvide er insulin i betaceller, som forskerne har skabt af menneskelige embryonale stamceller. Billedet er taget af Jacqueline Ameri.

Donation uden forbehold

DanStem og Novo Nordisk Fonden har haft tæt konktakt siden centerets fødsel. Den første Novo-donation kom for fire år siden, da Henrik Semb samtidig blev udpeget til at opbygge og lede centeret. Alligevel forsikrer centerdirektøren, at donationen ikke dikterer centerets forskning.

»Donationen bliver givet uden forbehold. Det er ikke en investering fra Novo Nordisk Fonden, men vi håber naturligvis, at vores forskning kan producere resultater, som senere kan være til gavn for samfundet. Set som en udefrakommende er det en unik ting, at man i Danmark har en privat aktør, som donerer så meget til grundforskningen.«

Novo Nordisk Fonden har i de senere år investeret omkring 3,5 milliarder kroner i forskningscentre ved danske universiteter. KU tegner sig for en væsentlig del. I 2007 donerede fonden 600 millioner til et proteinforskningscenter, og i 2010 betalte fonden 885 millioner kroner til et center for metabolismeforskning, begge på KU. I 2010 gav Novo Nordisk Fonden desuden 350 millioner kroner til KU’s stamcelleforskning – en bevilling, der altså nu følges op med en lille kvart milliard.

Pengene til DanStem skal blandt andet bruges til at tiltrække nye forskningstalenter og forskningsgruppeledere. Centeret er finansieret i ti år, men Henrik Semb og hans kollegaer har mulighed for at få centerets finansiering forlænget, hvis resultaterne er gode nok. Derfor handler det også om at planlægge fremtiden for centeret.

»Som forskningscenter er vi optaget af at svare på de store og svære spørgsmål. Det gør man ikke i løbet af et par år. Det tager noget længere tid. Og for at være et elite-forskningscenter er det afgørende hele tiden at bruge de nyeste teknikker og teknologier. Derfor skal donationen også bruges til at udbygge vores teknologiske værktøjskasse,« siger han.

Konkrete resultater

Når de 235 millioner er brugt, og de ti år er gået, forventer Henrik Semb, at der ligger konkrete muligheder for både at bruge resultaterne til udviklingen af nye medikamenter og brugen af stamceller i behandlinger.

»Grundforskningen er altafgørende. Vi er nødt til at have steder som DanStem, hvor forskningen er drevet af nysgerrighed,« påpeger Henrik Semb.

Han siger samtidig, at i en verden, hvor der bliver mindre og mindre plads til netop grundforskning, er det afgørende, at centeret viser resultater.

»Når man arbejder med grundforskning, vil der opstå muligheder for at gøre resultaterne brugbare i andre sammenhænge. Derfor kører vi også to spor på centeret. Det ene fokuserer på grundforskning, mens det andet fokuserer på at gøre forskningen anvendelig.«

Henrik Semb ser frem til de kommende år.

»Med denne donation er vi i stand til aggressivt at forfølge vores mål. Det er især positivt for de unge forskere, for de kan se, at centeret har en fremtid. Men også personligt er jeg glad for, donationen viser, at vores forskning og resultater er på vej i den rigtige retning.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste