Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Kvindeligt forbillede får forskerpris og anerkendelse

PRISVINDER – Alicia Lundby modtager L'Oréal-Unesco for Women in Science-prisen 2014 i Videnskabernes Selskab. Allerede i gymnasiet gjorde hun sig etiske overvejelser om, hvad hun ville med sin forskning. I dag arbejder hun med biofysik på Panum.

Alicia Lundby (33), postdoc og forsker ved Københavns Universitet (KU), har tilbragt mange og lange arbejdsdage på 12-14 timer i laboratoriet. Nu får hun også en anerkendelse for indsatsen.

Undervisningsminister Christine Antorini overrækker hende L’Oréal-UNESCO For Women in Science-prisen 2014 onsdag 14. januar. Det sker i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs lokaler på H.C. Andersens Boulevard.

Prisens formål er at trække flere kvindelige forskere til de naturvidenskabelige fag plus at opbygge et netværk mellem kvinder i videnskab. Alicia Lundby bliver en rollemodel for andre forskere.

Gjorde etiske overvejelser i gymnasiet

Måske har bedømmelsesudvalget ikke kun set på hendes forskningsmæssige præstationer, da den gav hende prisen og de 110.000 kroner, der følger med, og som er øremærket til at blive brugt til projekter.

Alicia Lundby er uddannet cand.scient i fysik-biofysik fra Niels Bohr Institutet ved KU i 2005. I gymnasiet havde hun ellers umiddelbart nemmest ved fag som oldtidskundskab og tysk, men hun valgte ikke at gå videre ad den vej – ud fra etiske overvejelser, hun gjorde sig dengang, om hvad hun senere kunne bidrage med til samfundet.

Lundby tænkte, at hun bedre kunne bruge fysikken til at udvikle noget nyt og på den måde, via sin forskning, bidrage med noget nyttigt. Det var det rigtige valg for hende, mener hun i dag.

Laboratoriet er hendes legeplads

Selv om arbejdsdagene i laboratoriet på Panum ind imellem har været lange – især før hun fik sit første barn for et år siden – oplever Alicia Lundby stadig det at lave forsøg som en hobby.

»Jeg tror, jeg helt grundlæggende er nysgerrigt anlagt. Derfor kan jeg blive ved med at opleve laboratoriet som en legeplads,« siger hun.

Selvfølgelig er der også perioder, hvor der opstår problemer i arbejdet. Men på de dage hjælper det hende, at hun har sin gode idé – sin etik – om, hvorfor hun har valgt at arbejde med det, hun gør.

Anerkendelse og forskningsmidler

Alicia Lundbys forskningsområde er finmekanikken i hjertesundheden. Rent praktisk er det delt i to arbejdsområder: I det ene studerer hun de biologiske processer i hjertet, og det foregår ofte i samarbejde med læger og hospitaler. I det andet arbejder hun i laboratoriet med at udvikle de tekniske metoder, der gør de biologiske studier mulige.

Prisen sikrer hende ikke kun pengene, men også en forskningsmæssig anerkendelse, der kan gøre det nemmere for hende fremover at få flere forskningsmidler.

»Det er virkelig dyrt at lave den type forskning, vi gør, og vi er afhængige af at kunne sikre os private forskningsmidler. Derfor blev jeg også rigtig glad, da jeg fik at vide – i november 2013, at jeg får prisen,« fortæller hun.

anfj@adm.ku.dk

Seneste