Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Kvinderne dominerer igen i 2013

TENDENS – Seks ud af 10 nye studerende på KU er af hunkøn.

Københavns Universitet har i år fået cirka 28.500 ansøgninger om en studieplads. Heraf kommer over 17.000 fra kvinder, svarende til 60 procent.

Antallet af ansøgninger er højere end antallet af personer – cirka 19.000 – der har søgt ind, fordi hver ansøger jo godt kan søge ind på flere fag og flere universiteter.

Men fordi ansøgninger fra mænd og kvinder har lige gode chancer for at blive imødekommet, vil kønsskævheden også slå igennem på uddannelserne; KU vil med andre ord åbne porten for seks kvinder, hver gang fire mænd kommer ind.

Mændene er dog ikke helt på vej ud

Kvinderne har vundet frem i de senere år, men noget tyder på, at tallet er ved at stabilisere sig.

»En forsigtig konklusion er, at der sker en opbremsning af mændenes tilbagegang,« siger studiechef på KU Claus Nielsen.

»Tallet for optag af mænd lader til at have bidt sig fast på cirka 40 procent.«

»Måske fordi flere af de naturvidenskabelige uddannelser, hvor der traditionelt er mange mænd, får flere ansøgninger i de her år.«

KU vil ikke blære sig med at afvise mange

På nogle af de mest ansete amerikanske universiteter er det en del af markedsføringen, at man afviser langt de fleste ansøgere, så universitetet fremstår så meget desto mere som en lukket fest, man gerne vil med til.

Men det koster penge at læse og vurdere ansøgninger, og ifølge Claus Nielsen er der bedre økonomi i at få ansøgninger fra studerende, der lander på den rette uddannelse, end at tiltrække flest mulig ansøgere.

Her er tallet for, hvor mange studerende, der gennemfører deres uddannelse en god målestok, og Claus Nielsen konstaterer, at KU ifølge Danske Universiteters statistikker har relativt lavt frafald på bacheloruddannelsernes 1. år i sammenligning med de andre universiteter.

Claus Nielsen og hans kolleger på uddannelserne lægger mange timer i at holde åbent hus-arrangementer, så kommende studerende kan opleve universitetet, før de træffer deres valg, og i at vejlede de unge.

»Det arbejde kan måske have en lille del af æren for tallet for frafald efter første år,« siger han.

KU får også relativt mange 1. prioritetsansøgninger, knapt 13.000, og det er, alt andet lige, et mål for, hvor gerne de kommende studerende vil på KU frem for alternativerne.

chz@adm.ku.dk

Seneste