Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

LA vil vide, hvad staten kan tjene på at afskaffe hjemmeboende SU

SU-NYT - Mens regeringen nedlægger SU-begejstret rådgivende forsamling, vil Liberal Alliance gerne høre, hvor meget staten kunne tjene på at droppe SU til hjemmeboende gymnasieelever og studerende - partiet vil dog ikke bruge oplysningen til noget, lyder det. SU'en er nemlig fredet i Folketinget.

Der er politisk konsensus om at frede den danske SU. Også selv om SU på de videregående uddannelser koster omtrent det samme om året som den nedskæringsramte undervisning til samtlige studerende.

Det bekræftede Folketingets uddannelsesordførere for Uniavisen i december 2015. Spørgsmålet er, om enigheden vil holde.

For nylig ville medlem af Folketinget for Liberal Alliance Merete Riisager i hvert fald gerne have uddannelsesministerens svar på følgende: Vil ministeren oplyse provenueffekten ved at fjerne SU for hjemmeboende?

Det ville uddannelsesminister Esben Lunde Larsen godt. Af hans svar fra 16. december 2015 fremgår det, at statskassen ville få omkring 1,3 milliarder kroner mere i kassen, hvis man sløjfede de hjemmeboendes SU. Tallet er korrigeret for tilbageløb af skatter og afgifter.

Merete Riisager sms’er til Uniavisen, at hun kun spurgte til SU-provenuet »for at få viden«.

Hun afviser, at spørgsmålet er stillet med et politisk formål.

»Der er ikke mere end det,« skriver Merete Riisager.

Dansk SU skaber ikke megen social mobilitet

Kritikere af den nuværende SU findes ikke på Christiansborg, men tænketanken DEA har flere gange problematiseret den danske satsning på understøttelse af studerende i stedet for, fx, at bruge flere penge på deres uddannelser. Senest i et notat, der sammenligner SU-niveauet og muligheden for studielån i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Af DEA-notatet fremgår, at Danmark har stor succes sammenlignet med de øvrige lande med at uddanne mennesker. Der er simpelthen virkelig mange danske unge, der gennemfører en lang eller kort videregående uddannelse. Danske unge får også klart flest penge af staten i Danmark i sammenligning med vilkårene i Sverige, Norge og Finland.

Ikke desto mindre er Danmark det mindst socialt mobile land af de fire, skriver DEA med henvisning til tal fra OECD: »Danmark er det nordiske land, hvor forældrenes uddannelsesniveau betyder mest for, hvorvidt man selv deltager i en videregående uddannelse.«

Esben Lunde lukkede SU-positivt råd før jul

SU-kritiske indspark som DEAs er ofte blevet besvaret af SU-rådet, en forsamling nedsat af staten, der siden 1970 har rådgivet politikere om SU-forhold. SU-rådet blev dog lukket kort før jul.

Ifølge uddannelsesminister Esben Lunde Larsen skete lukningen, fordi rådet ‘har udspillet sin rolle’, efter at man stort set har gennemført den seneste reform af SU-systemet, som i 2013 blev vedtaget af alle Folketingets partier på det tidspunkt bortset fra Enhedslisten.

»Vores formål var at sørge for, at den SU-reform blev gennemført så smart som muligt, og den opgave er afsluttet,« bekræfter Preben Sørensen, tidligere studiechef på Aalborg Universitet og pensioneret formand for SU-rådet.

Preben Sørensen mener, at nedlæggelsen af SU-rådet er »til at leve med,« fordi universiteterne stadig har gode muligheder for at drøfte forandringer i SU-systemet, om end »der mangler et forum, hvor de studerende kan gøre deres indflydelse gældende.«

SU-rådets formænd har som nævnt med mellemrum talt i pressen om fordelene ved SU-understøttet uddannelse, og Preben Sørensen medgiver da også, at rådet var en SU-begejstret forsamling. »Det er rigtigt nok,« siger han. »Men der er ikke noget stort behov for SU-rådet lige nu.«

Årsagen er ifølge Preben Sørensen den politiske enighed om SU’en. »Forandringer af SU’en var slet ikke en del af diskussionen om finansloven for 2016, selv om det efter hvad jeg har forstået var nogle vanskelige forhandlinger,« siger han. Efter hans oplysninger har SU’en været fredet i finanslovsforhandlingerne i en årrække.

»Det undrer mig lidt, at der ikke er nogen, der tænker, at vi kan spare på SU’en, når man sparer på uddannelse i øvrigt« siger han. »Men folk i Finansministeriet giver den forklaring, at SU’en er et forlig, der omfatter stort set hele Folketinget. Jeg ser forholdsvis afslappet på nedlæggelsen af SU-rådet, fordi det ikke aktuelt er et politisk emne at beskære SU’en.«

SU til kollektivister

Det er ikke kun Liberal Alliance og DEA, der interesserer sig for SU-spørgsmål i fraværet af det nedlagte SU-råd.

Caroline Magdalene Maier, MF fra Alternativet, har spurgt uddannelsesministeren, hvorfor studerende, der bor i kollektiv med deres forældre, regnes for hjemmeboende i SU-systemet.

Ministeren svarer, at folkeregisteradresse er det regelfaste objektivt målbare kriterium for tildeling af korrekt SU, men at man i en ny bekendtgørelse agter at give den højere SU-sats til udeboende til studerende, som bor i eget hjem, men som har deres egne forældre boende til leje.

Godt at vide, hvis mor og far mangler et sted at bo.

chz@adm.ku.dk

Seneste