Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Lad dog studerende arbejde frit

Fribeløb — Hvorfor skal studerende der i perioder vælger at knokle og få erhvervserfaring, straffes med en marginalskat på 100 procent, spørger debattøren.

Sommerferien er en tid, som mange studerende på landets ungdoms- og videregående uddannelser bruger på et sommerferiejob. Det er super positivt at unge mennesker prioriterer at opbygge erhvervserfaring, tjene deres egne penge og opbygge kompetencer, man ikke får på skolebænken. Derfor er det mig helt ubegribeligt, at man vælger at straffe de studerende der yder en ekstra indsats, eller som er særligt efterspurgte, med en marginalskat på 100 procent.

En afskaffelse af fribeløbet over SU’en vil øge beskæftigelsen med 300 job og bidrage til en samlet velstandsstigning i Danmark (BNP) på 200 mio. kr.

Der er nemlig en grænse for, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU. Hvis man som studerende på en ungdomsuddannelse tjener mere end 7.486 kr. om måneden, eller på en videregående uddannelse 11.808 kr. om måneden, mister man nemlig retten til SU.

I virkelighedens verden resulterer det i, at man har en hundrede procents beskatning på de penge man som studerende tjener mellem 11.808 kr. og 17.898 kr. på videregående uddannelser eller 7.486 kr. og 13.576 kr.  på ungdomsuddannelser.

Økonomisk rationale

Da folk generelt er økonomisk rationelle, betyder det at unge mennesker vælger at arbejde mindre end de kunne. De takker nej til bedre betalte studiejob og sommerferiejob end de ellers ville. Jeg kender flere dygtige studerende som prioriterer at arbejde ekstra meget ved siden af deres studier frem for at gå i byen hver weekend. De sidder i dag med Excelark og lønsedler for ikke at komme til at tage for mange vagter og derved skulle tilbagebetale SU plus de 7 procent i rente som tillægges tilbagebetalingskravet.

Danmark ville blive et mere velstående land, hvis vi ikke satte begrænsninger for at få noget fra hånden. Faktisk har Finansministeriet beregnet, at en afskaffelse af fribeløbet over SU’en vil øge beskæftigelsen svarende til 300 fuldtidsjob samt bidrage til en samlet velstandsstigning i Danmark (BNP) på 200 mio. kr.

Lad dog de studerende arbejde frit – tilknytning til arbejdsmarkedet har aldrig skadet nogen.

Carl Andersen er landsformand for Liberal Alliances Ungdom

Seneste