Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Lad os gøre en kæmpesucces endnu større

STUDENTERKOMMENTAR - I disse dage får rigtig mange aktive studerende svar på, om netop deres studiemiljøprojekt får penge fra KU’s studiemiljøpulje. Men alt for mange får et negativt svar. Det er ærgerligt – både for studiemiljøet og de studenterdrevne aktiviteter.

IMENS DENNE UDGAVE af Universitetsavisen udkommer, bliver de sidste kræfter lagt i at klargøre svarene til de mange medstuderende, der har ansøgt studiemiljøpuljen på en halv million kroner, som gives til studenterdrevne studiemiljøprojekter skabt af og for studerende.

Og behovet er tilsyneladende større end nogensinde. Der er efter sigende indkommet 142 ansøgninger, 38 procent flere ansøgninger end sidste år – og der er samlet ansøgt for 2,5 mio. kr. – altså fem gange puljens størrelse.

Egentlig er det lidt absurd. Der har aldrig været større søgning, men alligevel skal vi i Studenterrådet bruge kræfter på – gang på gang – at overbevise universitetets ledelse om, hvorfor studiemiljøpuljen er et af de billigste, enkelte og bedste indsatsområder for at skabe et bedre og studenterdrevet studiemiljø på Københavns Universitet.

PULJEN GÅR DIREKTE til konkrete indkøb eller aktiviteter, som aktive studerende selv bruger og skaber. På den måde udnytter Københavns Universitet netop den stærkeste drivkraft blandt studerende, der har lyst til at forbedre og udvikle vores uddannelser: vores eget engagement. Det, som universitetets studiemiljøpulje gør, er ved hjælp af små poser penge at give aktive studerende netop det økonomiske rygstød, der realiserer de små studiemiljøprojekter.

Man kan måske indvende, at puljen er dyrere end som så, fordi der bruges mange ressourcer på at administrere fordelingen. Til det er der en enkelt løsning: lav puljen større! Alle ansøgningerne skal behandles alligevel og med et ansøgt beløb fire-fem gange så stort som puljens størrelse, er der kapacitet til at skabe endnu mere lækkert og studenterdrevet studiemiljø for få midler.

DER ER RIGTIG MANGE gode grunde til at prioritere studiemiljøet. Fx taler vi meget om innovation her på universitetet for tiden. Studiemiljøpuljen et af de mest rendyrkede eks-empler på, hvordan innovative studerende søger penge til at skabe konkrete løsninger på oplevede problemer i studiemiljøet.

Jovist, der kommer ikke nødvendigvis en ny innovativ virksomhed ud af studerendes tanker og forslag til forbedringer af studiemiljøet – men drivkraften og tankegangen bagved er den samme: når vi oplever problemer, udfordringer og muligheder i vores nærmiljø, så udvikler vi konkrete måder at løse dem på.

AT SÅ MANGE SØGER studiemiljøpuljen er en klar pejling på, at idéudviklingen og ’innovationskapaciteten’ er ganske stor hos os studerende. Studiemiljøpuljen er på mange måder derfor en kæmpe succes. Og uanset om vi gør det i innovationens, studiemiljøets eller i de engagerede studerendes navn, skulle vi så ikke bare blive enige om at gøre en kæmpe succes endnu større?

Artiklen er STUDENTERKOMMENTAREN bragt i papirversionen af Universitetsavisen fra 1. juni 2012.

Seneste