Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Lægestuderende uden undervisning

Lægestuderende der flytter fra et universitet til et andet, mangler undervisning i basale sygdomme. »Katastrofe,« mener studenterorganisationer som frygter for patientsikkerheden

Kærester og karrieremuligheder. Det er ikke Panum Instituttets arkitektur som hvert semester lokker en god håndfuld lægestuderende fra Odense og Århus til hovedstaden. Overflytterne risikerer dog alvorlige huller i deres lægefaglige viden fordi uddannelserne i de tre byer er skruet forskelligt sammen.

Mattis Jørgensen rykkede fra Odense til kæresten i København så snart bacheloreksamen var i hus. »Jeg mangler undervisning i fag som lungesygdomme og behandling af brækkede arme og ben fordi det allerede er gennemgået på bachelordelen her i København,« forklarer Mattis som prøver at indhente hængepartierne selv.

Selvstudier er ikke nok, mener Bjarne Skjødt Worm, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL). »Jeg frygter for patienternes sikkerhed når universiteterne slipper læger igennem som ikke har modtaget undervisning i helt fundamentale sygdomme,« siger han og placerer ansvaret hos studienævnene. »Universiteterne kender godt til problemet, men de gør ikke noget.«

»Vi sender ikke læger videre som ikke er godt klædt på til deres job,« svarer studieleder for medicin på KU, Jørgen Olsen. »Selvom overflytterne mangler forelæsninger i nogle fag, så møder de sygdommene i deres kliniske forløb. Samtidig tester vi de studerende i pensum fra hele den medicinske og kirurgiske basisuddannelse efter 9. semester.« Jørgen Olsen opfordrer de pågældende studerende til selv at læse op på de emner de mangler undervisning i.

Strømlining af studierne

En bachelorgrad i medicin tæller altid som en bachelorgrad i medicin – uanset hvilke fag den består af. Og med en bachelor i medicin i hånden er du kvalificeret til at søge ind på kandidatdelen. Det er konsekvensen af Bolognaprocessen som Danmark har tilsluttet sig sammen med en lang række andre europæiske lande. Her har de enkelte lande givet hinanden håndslag på at de vil bygge alle videregående uddannelser efter samme grundmodel med en bachelor- og en kandidatdel. Lægevidenskab, som har et stramt defineret pensum, har imidlertid svært ved at passe ind i rammerne.

De medicinstuderendes studenterråd foreslog allerede for et år siden en løsning. »Vi kunne godt tænke os et fælles kernepensum for den medicinske bachelor- og kandidatuddannelse,« siger Line Engelbrecht Jensen formand for Det Nationale Medicinerrådog fortsætter: »De enkelte universiteter er så i øvrigt helt frit stillet i forhold til hvordan de vil undervise og teste i stoffet, så længe metoderne er kvalitetssikrede.« Jørgen Olsen var ikke studieleder på KU da sagen blev rejst sidste år, men synes umiddelbart et kernepensum lyder som en god ide.

Han vil overveje at tage forslaget op på et møde mellem de tre universiteters studienævn som er planlagt til marts.

Seneste