Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Lær at tale klogere

HJERNESERVICE - Bliv bedre til at være begavet med historiker Jes Fabricius Møllers sætningsgenerator

Bliver du undertiden grebet af ærgrelse? Du har markeret, og forsamlingen har givet dig ordet – alle ser afventende på dig. Det er din tur nu.

Og så ender du med at sige noget, der bare er kort og klart. Noget, almindelige mennesker kunne have formuleret, altså folk uden for universitetet.

Enkelt at forfalde til det simple

Ja, du sagde noget enkelt, men du kunne have sagt: »Den iagttagnes poetiserende Verlust der Mitte decentrerer på en eller anden måde videnskaben i tæt forbindelse med nærværsmetafysikkens centripetale åbenhed.«

Eller: »Historiens værensbetingede konstitution demaskerer på sigt historiciteten som ofte forveksles med strukturalismens pseudohermeneutiske magnetfelt.«

Eller sågar: »Forskningskompetencens flagellantiske virkelighedsflugt kanoniserer alt andet lige sit korrelat og i den hegelske læsning også nærværsmetafysikkens antropomorfe krigsskueplads.«

Det her er ikke sætninger, der bare er trukket frem som tilfældige eksempler på vægtig tale. Næ, de her verbale perlekæder er skabt i en digital ordmaskine, som historiker Jes Fabricius Møller har designet. Maskinen ligger her, og den er fuldkommen gratis at bruge hver eneste gang, du ikke lige ved, hvad du skal sige / svare / erklære.

Man trykker på knappen, og frem springer en frisk ti-leddet sætning, der kan hensætte selv de mest tågede hoveder i dyb tankefuldhed.

Ikke forhåndssagte sætninger

Jes Fabricius Møller er måske unødvendigt beskeden, kan man godt komme til at tænke. Måske han selv en dag, mens han stod i tekøkkenet og ledte efter posen med langtidsholdbare mælkebrikker, har mumlet: »Normativitetens omvendte afslutning kastrerer kujonagtigt danskheden for nu slet ikke at nævne udslyngethedens helt igennem implicitte ontologi.«

Herefter var det jo bare et spørgsmål om at taste sætningen ind i maskinen og lade andre om at høste æren for den efterfølgende. Ren altruisme.

Fabricius Møller forsikrer dog, at det ikke fungerer på den måde. »Sætningsgeneratoren er bygget på de treledede skitprat- eller bullshit-generatorer, der tager gas på corporate newspeak mange steder på nettet.« Han nævner tre:

http://www.dack.com/web/bullshit.html
http://www.omatskrive.dk/Tekster/Taagegenerator.html
http://www.avigsidan.com/avigsidan/floskler.html (»er vist desværre
nede for tiden«)

»Jeg kopierede koden og udvidede den til at omfatte en modelsætning bestående af ti syntaktiske led i en fast rækkefølge af grundled, udsagnsled, genstandsled og flere adverbialled,« uddyber Jes Fabricius Møller.

»Der er ti forskellige ord eller ordkombinationer for hvert led, hvilket giver mange millioner kombinationsmuligheder i alt. Nogle af dem er uhyggeligt tæt på det, vi faktisk kan finde på at sige ude på Amager.«

chz@adm.ku.dk

Seneste