Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Læs henvendelsen, der fik ledelsen på Statskundskab til at sløjfe landelege

I klagen opfordrer en studerende ledelsen til at gå i dialog med tutorerne om studiestarten.

1. marts sløjfede ledelsen på Institut for Statskundskab i en besked på Københavns Universitets intranet de lande-temalege, der i mange år har været en tradition i introugen.

Ifølge institutleder Nina Græger og viceinstitutleder Anders Berg-Sørensen var det »en klage fra en gruppe studerende, som oplevede nedværdigende fremstillinger af nationale og etniske grupper i forbindelse med landenavngivning af hold og politisk spil,« der fik ledelsen og dekanatet til lægge legene i graven og lægge op til en nyfortolkning af studiestarten.

Uniavisen har fået aktindsigt i den henvendelse, som institutledelsen beskriver som en klage, og du kan læse den herunder. Enkelte passager er streget ud fra instituttets side og mangler derfor i teksten her.

Identiteten på den studerende, der har skrevet henvendelsen, er ukendt for Uniavisen (der er ifølge universitetet tale om en henvendelse fra én enkelt person). Det fremgår heller ikke, hvem på instituttet, teksten er stilet til. Der er foretaget enkelte mindre sproglige rettelser, og teksten er brudt op i flere afsnit for overskuelighedens skyld.

Henvendelsen

Min henvendelse er ikke for at gøre nogen større ting. Min oplevelse er, at tutorerne har været søde til at byde de nye studerende velkommen. Jeg mener, at det er bedst, at du tager kritikken med dem, så de kan arbejde med forslagene konstruktivt.

Det er vigtigt, de forstår, at når man er en del af Statskundskab uanset den sociale sammenhæng, er det stadig en relativt seriøs setting, især når det foregår på instituttet.

Der skal være plads til sjov, men når tutorerne inddeler folk i grupper, skal de generelt overveje, hvordan de repræsenterer grupperne og kulturerne værdigt. Der er en grænse mellem, hvornår man hylder en kultur, og hvornår man er nedværdigende. Respekt og værdighed skal være på sin plads. Dette var ikke tilfældet i tutorernes repræsentation [tekst streget over].

Man kan sagtens have kostumer, man skal bare bevidst ikke reproducere stereotyper og klicheer, fordi det er nedværdigende. Det er uacceptabelt, at de blandt andet vælger at have kostumer, som [tekst streget over], der stereotypiserer [tekst streget over], når lignende situationer i forvejen er blevet kritiseret for at være stødende i medierne, som fx i [link til debatindlæg i Information fra 2018 af studerende Flavio Sabah Saleh].

Jeg refererer til Flavios artikel, fordi hans kritik og andre artikler om dette i medierne desværre stadig gør sig gældende i dag. Ud fra kontaktudvalgets respons på daværende tidspunkt og introugen synes det, at deres fokus har været på deres image og deres ret til at klæde sig ud, [snarere, red.] end at respektere andres kultur.

[Tekst streget over] de studerende, jeg har været i kontakt med, kan jeg fornemme, at tonen og kulturen kan være stereotypiserende og ekskluderende.

Generelt mærker jeg en stemning hos minoriteter, at de føler sig ekskluderet og marginaliseret i det sociale miljø i så høj en grad, at nogle enten skifter studie eller fraråder andre etniske minoriteter at starte på studiet. Det er på tide at ændre skræmmebilledet af det sociale miljø for minoriteter på Statskundskab.

På Statskundskab uddanner vi fremtidens embedspersoner, diplomater, konsulenter og direktører – alle med en vis beslutningsmagt i samfundet. Hvis vi skal kunne bruge denne magt til at tackle samfundsudfordringer som social og økonomisk ulighed og dertil racisme – så er det vigtigt, at statskundskabere repræsenterer bredere end samfundets hvide øvre middelklasse og op.

Det er derfor især et problem på den lange bane, at minoriteter på Statskundskab ikke fuldfører studiet, eller føler sig nedværdigede forløbet igennem, fordi der ikke er et socialt miljø, hvor alle kan føle sig inkluderet og respekteret.

Jeg hører generelt ude i samfundet, at de har en høj forventning til, at statskundskabere kan agere anstændigt i det offentlige rum og er oplyst om de forskellige strømninger og sociale forskelle, der er i samfundet. Jeg mener ikke, at det er for meget at kræve, at vi også lever op til disse forventninger på det kulturelle og sociale plan, og ikke kun på det faglige.

Jeg håber, dette vil åbne op for konstruktiv dialog med kontaktudvalget og tutorerne, så vi kan få et positivt og inkluderende studiemiljø.«

[Afsender udeladt].

Det har ikke været muligt at få et interview med ledelsen på Institut for Statskundskab.

Seneste