Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Læs i udlandet på statens regning

KU-studerende får mulighed for at pakke op til 100.000 kroner i rygsækken og drage ud for at studere på hundredvis af universiteter verden over

»Go´daw, jeg hedder Helge Sander, og jeg har et godt tilbud til alle danske studerende.« Det er ikke billige dyner Videnskabsministeren faldbyder i stil med Lars Larsen, men trods manglen på gåsedunsfyld fejler tilbuddet umiddelbart ikke noget.

Salgstalent eller ej, så er han i hvert fald selv begejstret for aftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. »Det her er en kolossal forbedring for de danske studerendes muligheder for at rejse ud i verden. Vi er blevet enige om en model der på den ene side sikrer størst mulig smidighed og fleksibilitet over for de unges ønsker, og på den anden også sikrer at der er en høj kvalitet på de uddannelser som vi bevilger penge til,« siger Helge Sander i en pressemeddelse. Det gode tilbud lyder at du som dansk studerende kan tage et ophold på op til to år på et udenlandsk universitet og få studieafgifterne helt eller delvist betalt med et beløb på op til 100.000 kroner årligt, plus 4.852 kroner i SU om måneden til at leve for.

John Edelsgaard Andersen, chef for Det Internationale Kontor på Københavns Universitet(KU) er enig i at det er et godt tilbud for de studerende som til gengæld skaber store administrative problemer for universiteterne. »Det er en forårsgave til de studerende. Der er ingen begrænsninger på hvor mange der kan tage af sted, og hvor de kan tage hen,« siger han. Han gætter på at cirka 500 fra KU årligt vil søge vejledning om mulighederne for at drage ud, men i princippet kan alle der bliver færdige med deres bachelor, vælge at tage af sted. Det gjorde 3.100 sidste år.

Der var ellers lagt op til at universiteterne fik mulighed for at godkende udlandsopholdene og på den måde regulere udstrømningen, men det er helt opgivet i den endelige aftale. Det bliver nu et retskrav at få studieafgiften helt eller delvist betalt til kandidatuddannelser på de 100 bedste universiteter i verden samt alle udenlandske universiteter som de danske universiteter allerede har samarbejdsaftaler med. For KU´s vedkommende drejer det sig alene om cirka 100.

Stor byrde
Aftalen betyder ifølge John Edelsgaard Andersen store nye administrative pligter for KU, og det er endnu ikke besluttet hvordan universiteterne bliver kompenseret for at påtage sig de nye opgaver.

For at undgå at pengene går til rene ferieophold på Hawaii, vil Helge Sander nemlig forpligtige de danske universiteter til at sikre kvaliteten af udlandsopholdene. I den sammenhæng mener John Edelsgaard Andersen at det et stort problem at de studerende får et retskrav på at læse ved de 100 bedst placerede universiteter i verden. At et universitet er højt rangeret betyder nemlig ikke at kvaliteten af alle uddannelserne på stedet også er i orden. Der venter derfor et kæmpe arbejde med at undersøge indholdet af de mange studier.

Andre nye opgaver omfatter vejledning og rådgivning af de studerende både før og under opholdet samt hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer, søge visum, bestille forsikring og finde en bolig. »Der bliver væltet en meget stor administrativ byrde over på universiteterne. Det kan godt virke lidt absurd at vi bliver tvunget til at vejlede de studerende om hvordan de bliver optaget hos vores internationale konkurrenter,« siger John Edelsgaard Andersen.

Også Jens Oddershede, formand for Rektorkollegiet, har kritiseret aftalen som han mener skaber ulige konkurrencevilkår mellem de danske og udenlandske universiteter.

De danske universiteter får nemlig først taxametertilskuddet udbetalt når den studerende har bestået sine eksaminer, mens de udenlandske får pengene ved indskrivningen uden krav om tilbagebetaling hvis den studerende dumper.

Dårlig ordning
De nye muligheder og rettigheder til trods er de studerende på KU ikke entydigt begejstrede for den nye ordning. »Det er grundlæggende en god ide at give studerende mulighed for at læse i udlandet, men ordningen er skruet forkert sammen, så vi frygter at de danske universiteter kommer til at lide under den,« siger David Salomonsen, formand for Studenterrådet.
Studenterrådet mener at det i værste fald vil medvirke til en økonomisk udhuling af det danske universitetssystem da institutterne mister taxametertilskuddet hver gang en studerende tager ud.

Derudover peger studenterrådsformanden på at mange studerende reelt ikke får mulighed for at komme af sted fordi den danske studieafgift ikke dækker hvad det koster at læse på mange udenlandske top-universiteter. Helge Sander afviser fuldstændig kritikken fra Studenterrådet som han beskylder for at fokusere på det negative og være ude af trit med holdningerne blandt deres studiekammerater.

David Salomonsens eneste kommentar hertil er at ministeren må vænne sig til at de studerende er kritiske og gerne vil diskutere politik.

Seneste