Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Landbrugets førstemand favner bredt

Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsrådet, repræsenterer Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) selv om han foretrak en bredere fusion

Hvis det stod til Peter Gæmelke var flirten mellem KU og KVL endt i et større ægteskab. KVL skulle ikke kun splejses sammen med KU, men også med Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Fødevareforskning, lød landbrugets bud på en ny stærk fødevareforskningsinstitution.

Sådan gik det som bekendt ikke. KVL og KU fik hinanden, og Gæmelke er blevet medlem af bestyrelsen for den selv samme institution som han kæmpede imod skabelsen af. Fortolkningen i flere dagblade var at landbruget fik posten som en slags kompensation. Den udlægning af forløbet afviser Peter Gæmelke som det rene sludder. Han blev i ellevte time bedt om at være en af KVL’s repræsentanter i den midlertidige bestyrelse for KU, og det valgte han at takke ja til.

Vil tænke på helheden
Han forsikrer om at han ikke er ’plantet’ for at varetage landbrugets interesser og om at han vil levere en god indsats så KU kan udvikle sig til et af Europas førende universiteter. Lang erfaring med god ledelse er det han primært forventer at kunne bidrage med i bestyrelsesarbejdet.

»Bestyrelsen skal arbejde sammen som helhed og ikke ud fra hvor det enkelte medlem kommer fra. Vi skal træffe vores strategiske beslutninger udelukkende ud fra hvad der er fornuftigt set i forhold til de konkrete sager. Det betyder ikke at vi ikke har noget forskelligt at byde ind med. Jeg mener at både KVL og Danmarks Farmaceutiske Universitet har en stor viden om anvendelsesorienteret forskning som KU kan drage nytte af selv om grundlaget stadig skal være basisforskning,« siger Peter Gæmelke.

Han nævner som eksempel årets første bestyrelsesmøde hvor han føler at bestyrelsen havde en frugtbar drøftelse på et imponerende højt plan af universitets kommende strategi.

Unge er målestokken
Gæmelke mener at fremtidens KU først skal satse på at udvikle sig på de områder hvor man i forvejen er stærke. Det vil sige inden for humaniora, samfundsvidenskab, fødevarer og sundhedsvidenskab. »Det vil også være naturligt at KU udvikler sig inden for naturvidenskab set i lyset af at KVL og DFU er blevet en del af familien. Det er et område der er vigtigt for mit erhverv, og vi har fået et stærkt hold der kan skabe et førende life science universitet,« siger han.

En af Peter Gæmelkes mærkesager er at få gjort noget effektivt ved de høje frafaldsprocenter på nogle uddannelser, så det vil han sætte fokus på i bestyrelsen. »De unge skal være målestokken for vores succes da vi har brug for dygtige kandidater til blandt andet at gå ind i hele fødevaresektoren,« siger det nye bestyrelsesmedlem. Selv om den nuværende fusionsbestyrelse kun har mandat til udgangen af 2007, så kan landbrugets førstemand godt forestille sig at være med til at bestemme kursen for Københavns Universitet længere ud i fremtiden. Hvis tilbuddet altså kommer.

Seneste