Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ledelsen bekræfter: Københavns Universitet skal ikke længere holde fri 1. maj

Frihed — Universitetet skal fremstå politisk neutralt, og derfor skal 1. maj ikke længere være en betalt fridag, lyder et argument fra ledelsen. Desuden, siger universitetsdirektør, har Københavns Universitet ikke råd til at dele flere fridage ud end andre universiteter. Tillidsrepræsentant siger, at en afskaffelse kan give bagslag.

Rygterne har gået, og de talte sandt. Ledelsen på Københavns Universitet bekræfter nu at ville afskaffe de ansattes ret til at holde fri med løn på arbejdernes internationale kampdag 1. maj.

Fridagen er ifølge universitetetsledelsen en såkaldt kutyme, altså en hævdvunden ret for de ansatte, som dog kan afskaffes med et vist varsel.

Den endelige beslutning bliver først truffet efter en drøftelse i universitetets hovedsamarbejdsudvalg, hvor chefer og tillidfolk jævnligt mødes og forhandler om arbejdsvilkår.

Gevinst på otte millioner – men forskerne laver det, de plejer

Rektor fremlægger tre argumenter for at droppe 1. maj i et notat fra universitetets HR-afdeling dateret 11. september 2019:

For det første at Københavns Universitet »må fremstå politisk neutralt og dermed ikke ønsker at sende det politiske statement som betalt frihed 1. maj giver.«

For det andet regner ledelsen med, at en skrotning af fridagen vil give en gevinst på otte millioner kroner om året, svarende til 15 fuldtidsstillinger. Dog kun inden for administrationen.

Ifølge notatet ventes produktiviteten for forskerne nemlig at være uændret, uanset om fridagen bliver afskaffet, fordi forskerne i forvejen er ansat uden højeste arbejdstid.

Vil følge Moderniseringsstyrelsens linje

Det tredje argument, som ledelsen giver for at opsige 1. maj-kutymedagen, er, at universitetet »ønsker at lægge sig op ad Moderniseringsstyrelsens linje, hvorefter evt. bevilget frihed 1. maj sker for den ansattes egen regning.« Her henvises i notatet til et cirkulære fra 1963.

Moderniseringsstyrelsen, der er en del af Finansministeriet, som forhandler overenskomster for staten, har dog ikke udtrykt nogen mening om, hvad Københavns Universitets linje skal være:

»Vores holdning i Moderniseringsstyrelsen er, at det er op til den enkelte institution, om man vil give medarbejderne fri med løn den 1. maj,« oplyste styrelsen i en e-mail til Uniavisen 10. september.

Københavns Universitet er til gengæld det eneste af landets universiteter, som tilbyder sine ansatte en betalt fridag 1. maj. En afskaffelse følger dermed de andre universiteters linje.

Direktør: Københavns Universitet har ikke mere råd end andre universiteter

»Den vigtigste årsag til, at vi vil afskaffe fridagen, er, at vi står i en situation, hvor de økonomiske rammer strammer lidt i ærmegabet. I den situation er det svært at forklare, at vi uddeler flere fridage, end de øvrige universiteter gør. Københavns Universitet er det eneste universitet, hvor medarbejderne har fri 1. maj, og KU har ikke råd til mere end de andre universiteter,« siger direktør for Københavns Universitet Jesper Olesen.

»Vi er faktisk i højere grad presset end de øvrige, fordi vi har en større del af bygningsmassen i SEA-ordningen (statens huslejeordning, som er designet til at give overskud til statskassen og derfor er dyr for universiteterne, red.)«

Hovedargumentet for at afskaffe 1. maj som betalt fridag er ikke, at fridagen er et politisk statement. Men hvem er det, der siger, at det ikke er et statement at holde fri 1. maj.

Universitetsdirektør Jesper Olesen

»Men det er en kutyme, der har været i lang tid, så vi skal drøfte det med samarbejdsudvalget, og vi varsler, hvad vi vil gøre,« siger han.

»Hovedargumentet for at afskaffe 1. maj som betalt fridag er ikke, at fridagen er et politisk statement,« siger Jesper Olesen. »Men hvem er det, der siger, at det ikke er et statement at holde fri 1. maj?«

Ledelsen anslår i notatet til hovedsamarbejdsudvalget, at det giver en gevinst på otte millioner kroner at afskaffe fridagen 1. maj.

»I større afdelinger vil man kunne mærke, at medarbejderne har en ekstra arbejdsdag, og det letter noget af det pres, vi alle sammen kommer under. I princippet kan du klare flere arbejdsopgaver med den bemanding, du har, hvis der kommer en fridag mindre. Vi indhøster det som en stressaflastende gevinst.«

Jesper Olesen siger, at der er forskel på, hvor meget de ansatte går op i at kunne holde fri på 1. maj.

»På en række af institutterne er der livlig aktivitet i forvejen 1. maj. Det er ikke alle personalegrupper, der bruger den fridag lige flittigt.«

Tillidsrepræsentant: Hvis ledelsen tæller timer, kan vi gøre det samme

Allerede før det officielt var bekræftet, at universitetsledelsen vil sløjfe de ansattes betalte fridag 1. maj, protesterede flere tillidsrepræsentanter.

»Det er et slag i ansigtet på folk, der virkelig er dedikerede. Det er småligt,« sagde Ingrid Kryhlmand, som er fællestillidsrepræsentant for alle HK-ansatte på Københavns Universitet og næstformand universitetets hovedsamarbejdsudvalg til Uniavisen.

Også repræsentanten for de akademisk uddannede administrative medarbejdere er kritisk.

»Det er at gå i lidt små sko,« siger AC-TAP-fællestillidsrepræsentant Signe Møller Johansen. »Der er i forvejen ikke så meget fryns for offentligt ansatte, og når man ikke giver så meget i løn, kan man måske på det her punkt give noget andet.«

Jeg opfatter det som udtryk for en form for ’regnearksledelse’, og man skal passe på, at det ikke giver bagslag. Hvis vores ledere bliver meget nøjeregnende med at tælle timer, kunne vi også blive det som medarbejdere, og det regnskab tror jeg ikke nødvendigvis er til ledelsens fordel.

AC-TAP-fællestillidsrepræsentant Signe Møller Johansen

»Jeg opfatter det som udtryk for en form for ’regnearksledelse’, og man skal passe på, at det ikke giver bagslag. Hvis vores ledere bliver meget nøjeregnende med at tælle timer, kunne vi også blive det som medarbejdere, og det regnskab tror jeg ikke nødvendigvis er til ledelsens fordel,« siger hun.

»Jeg tror, der er større produktivitet i at fremme tillid mellem ledelse og medarbejdere og skabe en attraktiv arbejdsplads.«

Signe Møller Johansen siger, at hvis den nuværende ordning, hvor de ansatte har fri 1. maj er et ’politisk statement’, sådan som ledelsen skriver i sit notat om 1. maj, så gælder det også meldingen om at ville afskaffe den hævdvundne fridag:

»Det sender et budskab om, at man opfatter universitetet som en traditionel virksomhed, hvor der er nogle ledere som bestemmer over nogle medarbejdere, og hvor lederne stramt kan styre produktiviteten, og jeg tror, at det clasher med den kultur, der findes i dag, hvor der er lidt højt til loftet, og hvor vi har en flad struktur med selvstændigt ansvar i opgaveløsningen.«

Læs flere kommentarer: Tillidsfolk: Københavns Universitet vil afskaffe 1. maj som betalt fridag

På Facebook har ansatte på universitetet i en gruppe for AC-ansatte diskuteret udsigten til at miste en fridag. Flere giver udtryk for, at at det vil være besværligt at finde pasning til børnene, fordi institutioner og skoler ofte holder lukket 1. maj.

Seneste