Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ledelse på SCIENCE: Specialestuderende skal have vejleder fra egne fakulteter

Speciale — Det skyldes regler. Men også et ønske om at sikre ordentlig hjælp. Ledelsen på SCIENCE svarer to specialestuderende, der har fået afslag på at skrive speciale på tværs af fakulteter.

Vi har læst har læst jeres indlæg og kan godt forstå jeres frustrationer.

Det er i dag er fuldt ud muligt for studerende fra SCIENCE at skrive deres speciale på andre fakulteter og universiteter. Kravet er blot, at den specialestuderende har en vejleder fra SCIENCE med ombord.

Vi er glade for at se, at det også i dette tilfælde har kunnet lade sig gøre med denne løsning, der giver studerende mulighed for at vælge spændende emner på tværs af fakultetsgrænser og andre relevante universiteter.

At den studerende også skal have en vejleder fra SCIENCE skyldes ikke udsigten til, at fakultetet ellers mister en økonomisk indtægt. STÅ-midler for specialestuderende, der skrev deres speciale uden for SCIENCE i 2020 udgjorde således kun ca. 1,6 millioner kroner ud af et samlet budget på SCIENCE på godt tre milliarder.

Det skyldes derimod, at SCIENCE som fakultet skal kunne følge og medvirke i specialet for at sikre, at alle faglige og formelle krav er opfyldt. Et speciale kan fylde op til halvdelen af en kandidatuddannelse, så alt skal selvfølgelig være i orden.

Ringere mulighed for hjælp uden tilknytning

Samtidig er der hensynet til den studerendes rettigheder. Som fakultet er vi langt dårligere i stand til at hjælpe, hvis der skulle opstå udfordringer undervejs i specialet, når den studerende ikke længere har tilknytning til det fakultet, hvor uddannelsen er forankret.

På enkelte uddannelser er der i dag dog mulighed for at skrive specialer på SUND. Det gælder blandt andet for de tværfakultære uddannelser, som fx molekylær biomedicin, hvor der er indgået en uddannelsesaftale mellem de to fakulteter, som gør det muligt at skrive sit speciale udelukkende med en vejleder fra SUND uden at skulle ansøge om det.

Derudover er der enkelte andre uddannelser, hvor studienævnet specifikt har besluttet, at der er mulighed for at skrive specialer på SUND. Disse tilfælde fremgår af studieordningen.

Kede af den lange behandlingstid

Det er rigtigt, at der er sket en ændring af vores praksis på området. Praksis blev ændret efter, at de faglige miljøer på SCIENCE efterspurgte tydeligere udmøntning af retningslinjerne på området, så studienævnene bedre kunne træffe afgørelse i de sager, hvor studerende ansøger om meritspecialer.

Vi har derfor igennem længere tid drøftet praksis med SCIENCE’s seks studienævn og er nu nået frem til en mere ens behandling af disse ansøgninger. SCIENCE’s nuværende retningslinjer er i øvrigt helt tilsvarende på eksempelvis Aarhus Universitet og på DTU.

Vi er kede af, at behandlingen af jeres sag har taget så lang tid. Men det er en kompliceret sag, og det har været vigtigt for os at drøfte den grundigt internt.

Seneste