Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ledelsen på Statskundskab: der er sket et normskred

RUSINTRO – Det skal være slut med seksuelt krænkende aktiviteter, men de mange frivillige tutorer skal stadig stå for studiestarten på Statskundskab, skriver institutledelsen til den samfundsvidenskabelige dekan. Se de nye retningslinjer for tutorerne.

»En klar og uacceptabel overskridelse af de gældende regler,« kalder institutleder Lars Bo Kaspersen og studieleder Anders Wivel i en redegørelse de seksuelt prægede indvielsesritualer, som nye studerende er blevet budt velkomne med på Institut for Statskundskab på KU i hvert fald i de senere år.

Beskrivelsen af det grænseoverskridende introforløb kom frem i foråret i en radiomontage af to antropologistuderende, Mona Schaldemose og Maria Cariola.

I montagen optrådte to studerende som whistleblowers og delte deres ubehagelige oplevelser.

Ledelsen synes, at studieintroen overordnet er god

Afsløringen af studieintroduktionerne sendte Institut for Statskundskab ud i en mindre mediestorm, hvor også den fremtidige rolle for de frivillige ældre studerende – tutorerne – der organiserer studieintroduktionen på uddannelsen, blev sat til debat.

Ifølge redegørelsen fra Statskundskabs ledelse ser det ud til, at tutorerne kan beholde tjansen.

Ledelsen mener nemlig – på linje med tutorernes eget koordinerende kontaktudvalg – at udskejelserne i rusforløbet er »en begrænset del af et fagligt og socialt meget omfattende introduktionsprogram, som spiller en stor og positiv rolle i Institut for Statskundskabs studiemiljø.«

Det fremgår dog også af skrivelsen til dekanen, at nogle af instituttets medarbejdere på et personalemøde om sagen 2. Juni, mente, »at der var tale om et så stort tillidssvigt og brud på universitetets normer, at det kaldte på en grundlæggende gentænkning af introduktionsforløbet.«

Normskred understøttet af hemmelighedskræmmeri

Selv om der ifølge institutledelsen har været et vist niveau af seksuelt grænseoverskridende aktiviteter ved studiestart på Statskundskab siden 1990’erne, synes der samtidig, »at have fundet et normskred sted i de seneste år i forbindelse med dele af festopvarmningen blandt de mandlige studerende.«

Ledelsen mener ikke, at den form for aktiviteter har fundet sted på alle hold, men fortsætter:

»Dog synes aktiviteten med berøring af dyrehoveder at have en mere generel karakter. Der synes, at være tale om aktiviteter, som af nogle af deltagerne opfattes som et stærkt og ubehageligt socialt pres, men der er ikke belæg for at tale om egentlige optagelsesritualer i den forstand, at det har sociale eller andre konsekvenser, hvis ikke man deltager (…) det er vores klare indtryk, at aktiviteternes karakter er blevet bevidst hemmeligholdt af aktørerne, og at denne hemmeligholdelse har understøttet normskredet.«

Her er ledelsen på Statskundskab uenig med de studerende, der fortalte om deres studiestartshistorier i lydmontagen. Deres pointe var blandt andet, at kulturen på Statskundskabsstudiet er negativt præget af normer, som studiestarten knæsatte.

Hverken sponsorer eller studievejledning ramt af panik

Det fremgår af redegørelsen til dekanen, at debatten om Statskundskab er gået stille hen over instituttets studievejledning. Kunderne ser med andre ord ikke ud til at blive skræmt ud af butikken.

Potentielle studerende har ikke kontaktet studievejlederne på grund af sagen, og selv om en enkelt studerende er blevet ’advaret’ (instituttets anførselstegn) mod Statskundskab på KU af en uddannelsesvejleder i Roskilde, fik dette »dog ikke indflydelse på den potentielle studerendes interesse for eller lyst til at læse statskundskab,« fremgår det af redegørelsen.

Fagforeningen Djøf og konsulent- og revisionsfirmaet Deloitte har underskrevet store sponsorkontrakter med tutorerne i kølvandet på sagen, som dermed heller ikke ser ud til at få økonomiske konsekvenser.

Nye retningslinjer

Institutledelsen har vedtaget nye retningslinjer for tutorerne på Statskundskab, her gengivet i deres helhed:

• Alle planlagte aktiviteter for Efterår 2014 gennemgås med det formål at fjerne alle former for seksuelt relateret indhold fra introduktionsforløbet og kommunikere dette klart til samtlige tutorer.

• Det signaleres tydeligt til nye studerende at alkohol er et tilvalg, ikke et fravalg.

• Evalueringsprocedurerne for introforløbet gennemgås med det formål at sikre, at evalueringerne giver et retvisende billede, at alle der måtte have kritikpunkter har mulighed for at komme til orde, samt at evt. irrelevante eller upassende spørgsmål fjernes.

• Der oprettes et udvalg, som får til opgave at forbedre og koordinere festopvarmningerne. Målet er at sikre, at krænkende elementer fremadrettet ikke indgår, så alle får en god oplevelse. Kontaktudvalg, studienævn og institutledelses gives fuld information om aktiviteterne.

chz@adm.ku.dk

Seneste