Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ledelsen: Vi beklager mangelfuld information

DEBAT - Rektor beklager, at studerende ikke har fået rettidig og god kommunikation om faglukninger.

Nogle gange kan beslutninger blive taget så hurtigt, at noget går galt. Det er tilfældet i sagen omkring de studerendes mulighed for at læse videre, nu når Humaniora lukker en håndfuld uddannelser. Her har der ikke været en rettidig og god kommunikation til de studerende, og det beklager vi. Men lad os rede trådene ud:

I april 2016 besluttede rektor efter indstilling fra den humanistiske dekan og efter høring af KUUR (KU’s uddannelsesstrategiske råd) at lukke en række småfag (Indonesisk/Sydøstasienstudier, Thai/Sydøstasienstudier Finsk, Tibetologi og Indologi). Der er p.t 58 studerende på de fem uddannelser. Bestyrelsen blev bagefter orienteret.

Der er efterfølgende opstået forvirring om, hvad der sker med studerende, som p.t. læser på disse BA-uddannelser.

Det beklager vi naturligvis. Notat og referat fra bestyrelsesmødet var desværre ikke fyldestgørende.
Studerende, der har påbegyndt en BA- eller KA-uddannelse har selvfølgelig ret til at færdiggøre den påbegyndte BA- eller KA-uddannelse. Alle BA- eller KA-studerende på de uddannelser, som KU har besluttet skal lukkes, vil derfor kunne færdiggøre den uddannelse, de er i gang med.

LÆS OGSÅ: KU fejlinformerede bestyrelse om lukning af uddannelser

Alle BA-studerende har også retskrav på at blive optaget på en KA-uddannelse, men ikke nødvendigvis den, der ligger i direkte forlængelse af deres BA-uddannelse. Det fremgik af den afviklingsplan, som KUUR behandlede, at KU foreslår, at studerende får retskrav på fagligt beslægtede uddannelser. Afviklingsplanerne er sendt til Styrelsen for videregående uddannelser, og KU afventer nu dens afgørelse.

I tidligere sager om lukning af hhv. Korea- og Grækenlandsstudier accepterede styrelsen, at studerende fik retskrav på tværkulturelle studier. Der er flere årsager til, at KU ønsker at lukke uddannelser og gøre det så hurtigt som muligt. For det første er der hensynet til KU’s samlede økonomi. For det andet er der studiemiljøet, da det er vanskeligt at opretholde et godt studiemiljø på studier med ganske få studerende.

Bestyrelsen har på sit møde 8. juni drøftet denne sag. Der er enighed om, at Københavns Universitet nu afventer Styrelsens vurdering af sagen, og at kommunikationen til de pågældende studerende skal forbedres. HUM har sendt information ud til alle berørte studerende i sidste uge. Vi kan oplyse, at der er to studerende, der er direkte påvirket af sagen nu til sommer. De har begge to fået mulighed for at starte på den kandidatuddannelse de ønskede (Tibetologi).

Rektoratet

Seneste