Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ledelsen: Vi skal sende rengøringen i udbud

UDLICITERING - Universitetsdirektør Jørgen Honoré siger, at det ikke er frivilligt, om KU vil sende rengøringen i offentligt udbud eller ej. Reglerne foreskriver, at det sker med jævne mellemrum.

Jørgen Honoré, universitetsdirektør på Københavns Universitet (KU), afviser, at universitetet skulle have en interesse i at udlicitere rengøringen for at administrationen kommer til at syne mindre.

Det handler udelukkende om, at KU ifølge udbudsreglerne er forpligtet til at udbyde rengøringen med passende mellemrum.

Med passende mellemrum menes ifølge universitetsdirektøren i praksis kontraktperioden, der oftest enten er fire år med mulighed for forlængelse i et år eller tre år med mulighed for forlængelse i to år.

Der skal altså normalt ikke gå under tre år og ikke over fem år mellem udbuddene.

Eftersom rengøringen senest blev sendt i udbud på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i 2008, var det ikke muligt at vente længere. Ledelsen er også i gang med at overveje, hvornår det skal ske på Det Humanistiske Fakultet, hvor Forenede Rengøring i øjeblikket har opgaven, og i Indre By, forklarer universitetsdirektøren.

»KU har som del af den offentlige sektor en direkte forpligtelse til at udbyde med passende mellemrum. Og hvis et eksternt tilbud er bedst og billigst, har vi en forpligtelse til også at udlicitere,« siger Jørgen Honoré.

Han tilføjer, at når man vurderer tidspunktet for næste udbudsrunde, tager man hensyn til, om man er ved at fraflytte gamle bygninger eller flytte ind i nye.

Det skal nemlig være helt klart, hvilke arealer, der præcis skal renholdes, så de eksterne leverandører og den lokale rengøringsafdeling på KU i sit kontrolbud har eksakt samme grundlag at beregne deres opgavetilbud ud fra.

Sidste mulighed

Rengøringen var senest i udbud på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), hvor rengøringsfirmaet Allianceplus vandt.
Arnold Boon, fakultetsdirektør på Sund, forklarer, at tidspunktet blev valgt, fordi det ikke var muligt at vente længere.

De ansattes kontrolbud vandt nemlig i 2006, og kontrakten udløb den 30. august 2009, hvorefter den blev administrativt forlænget to gange med et år, men så var det også slut, fordi fakultetet skal leve op til reglerne.

»Fakultetet har ud over rengøringen blandt andet udliciteret vagtordningen og kantinedriften, og benytter sig også inden for forskellige andre områder af eksterne leverandører. Sund vurderer løbende, hvilke opgaver fakultetet selv skal løse, og hvilke opgaver eksterne leverandører kan løse bedre og billigere,« skriver Arnold Boon i et svar på e-mail.

clba@adm.ku.dk

Seneste