Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Lederne på Antropologi: Vi skærer ikke i undervisningen

SVAR - Lederne på Institut for Antropologi svarer studerende, der savner feedback i undervisningen.

Kære Charlotte og Amanda.

Først og fremmest hilser vi jeres initiativ Den studerende som forelæser velkommen. Det er et spændende projekt, og det er godt at vores førsteårsstuderende er aktive og bidrager konstruktivt til undervisningen.

Vi vil dog gerne fremhæve at antropologistuderende på første år faktisk får systematisk og kvalificeret feedback på alle skriftlige opgaver både på første og andet semester, hvilket vores undervisere også får forberedelsestid til. Vi deler jeres bekymring over nedskæringerne på universitetet, men det er altså ikke her, vi sparer.

»Faktisk er det nu sådan, at vores måde at give feedback på tjener som inspiration for andre KU-uddannelser«

Faktisk er det nu sådan, at vores måde at give feedback på tjener som inspiration for andre KU-uddannelser. Vi er også helt enige i, at ’peer feedback’ er nyttigt, og at I alle har værdifuld viden, der kan bringes i spil. ’Peer-feedback’ kan naturligvis ikke fungere som erstatning for interaktionen med underviseren, men kan være et godt og konstruktivt supplement.

Vi er i fuld gang med at overveje, hvordan vi kan gøre antropologiuddannelsen endnu mere attraktiv for vores studerende, hvor vi ønsker større fokus på uddannelsens samfundsmæssige relevans fra første undervisningstime, og hvor vi vil arbejde for en endnu bedre sammenkobling af ’teori’ og antropologisk praksis.

Vi håber I vil bevare gejsten for faget og uddannelsen og samarbejde konstruktivt med os om dette fælles projekt. Vi glæder os til at samarbejde med jer og jeres studiekammerater både i undervisningslokalerne og i studienævnet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste