Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Lederne slap i Sund-afskedigelsesrunde

BUDGET 2014 – Kun de menige medarbejdere blev ramt, da Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for nyligt nedlagde 14 stillinger. Det undrer HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand. Fakultetsdirektøren fastholder, at der er foretaget en grundig konkret vurdering af samtlige ansatte i fakultetsservice.

Ikke en leder var blandt de uheldige, som blev kaldt til samtale den 28. november, da der skulle sættes navn på de 14, som skulle afskediges eller gå frivilligt for at spare 7,5 millioner kroner på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund).

Det undrer HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand, fordi fakultetsdirektør Arnold Boon henviste til stordriftsfordele som følge af fusionen med Det Farmaceutiske Fakultet og dele af Det Biovidenskabelige Fakultet i 2012 som forklaring på, at der skulle skæres ned.

LÆS OGSÅ:
Sund skærer 14 stillinger
Fællestillidsrepræsentant: Afskedigelser på Sund er utilstedelige

Ens for alle

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der overhovedet ingen rationaliseringsgevinster er i ledelseslaget. Jeg har spurgt igen og igen, hvorfor der ikke kan undværes en eneste leder, men har ikke fået et fornuftigt svar,« siger Ingrid Kryhlmand.

Hun henviser til, at hun har fået oplyst, at der er en leder per 14 medarbejdere på Sund, så logisk set burde en af de ramte tilhøre ledelsen, mener hun.

»Når jobgarantien er ophævet, må det gælde alle,« tilføjer Kryhlmand med henvisning til, at de ansatte blev fredet fra at blive afskediget det første år efter fusionen.

Grundig vurdering

Fakultetsdirektør Arnold Boon bekræfter, at der er en leder/medarbejderratio på 1:14 i fakultetsservice, målt i årsværk.

Det er et passende forhold, mener han:

»Afdelinger og teams fungerer mest effektivt og målrettet med ansatte med ledelseskompetence til at sætte retning, sikre udvikling og definere prioriteter.«

Han tilføjer, at der i forbindelse med stillingsnedlæggelserne er foretaget en grundig konkret vurdering af samtlige ansatte i fakultetsservice, både medarbejdere og ledere.

Det er sket ud fra de kriterier ledelse og ansatte har aftalt i samarbejdsudvalget og ud fra hvem der relativt set bedst kan undværes i de fremtidige opgaver, forklarer han.

»Jeg har som fakultetsdirektør foretaget den endelige vurdering og truffet beslutning om, hvem der skulle indstilles til afskedigelse,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste