Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Lektor genansat efter voldgift mod Life

FAGLIG STRID - En ansat på Det Biovidenskabelige Fakultet har fået annulleret sin fyring, efter hendes fagforbund vandt faglig voldgift mod hendes arbejdsplads.

Det kan betale sig at kæmpe for sin ret og ikke bare at bøje nakken og acceptere, at man er blandt de uheldige, der har fået en fyreseddel.

Det viser en faglig voldgiftssag, som en lektor havde anlagt mod sin arbejdsplads Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) på Københavns Universitet (KU).

Hun blev ‘prikket’ under fyringsrunden på Life sidste år og skulle være fratrådt den 31. januar, men afskedigelsen er nu annulleret, og hun kan dermed fortsætte i sin stilling.

Hun ønsker derfor også at være anonym, så hun kan »lægge låg på miseren og koncentrere sig om sit arbejde.«

Enestående sag

Det er DM – Dansk Magisterforening, der har ført sagen på vegne af forbundets medlem. DM-konsulent Lonnie Holm Aabroe er begejstret for afgørelsen.

»Det er en stor sejr, at lektoren har fået sit job tilbage, da det normalt ender med en økonomisk godtgørelse, når vi får medhold ved en voldgift. Vi kan i DM ikke erindre en lignende afgørelse indenfor statens område,« siger hun.

DM havde lagt til grund for at kræve afskedigelsen annulleret, at
der ikke var tvingende årsager til at fyre lektoren, og at hun som
medlem af det lokale samarbejdsudvalg var omfattet af
tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Institut skal betale løn

Opmand ved voldgiften, højesteretsdommer Thomas Rørdam, tog dog, ifølge Lonnie Holm Aabroe, ikke stilling til, om afskedigelsen var uretmæssig af denne årsag.

Han lagde i stedet til grund, at lektoren kort tid efter sin afskedigelse søgte en ekstern bevilling til et tre-årigt forskningsprojekt. Institutlederen skrev en støtteerklæring til brug for ansøgningen og gav dermed sin aktive støtte.

Den afskedigede lektor gik hen og fik bevillingen, og eftersom det fremgik af budgettet i forbindelse med ansøgningen, at Life selv skulle bidrage med en del af finansieringen af projektet, så havde institutlederen også indirekte indvilget i fortsat at betale lektorens løn.

Højesteretsdommer Thomas Rørdam skriver således også i sin afgørelse:

»Opmanden finder, at instituttet under disse omstændigheder efter afskedigelsen har accepteret, at lektoren kunne forblive på instituttet eller eventuelt et andet institut inden for hendes ansættelsesområde med henblik på gennemførelse af det tre-årige forskningsprojekt. Afskedigelsen må derfor anses for at være bortfaldet.«

Ifølge Lonnie Holm Aabroe er det nyt og principielt, at dommeren har valgt at lægge vægt på forhold, der er opstået efter opsigelsen.

Det er derimod usikkert, om afgørelsen kan få konsekvenser for lignende sager i fremtiden, da dommeren er gået meget konkret ind i ordlyden i institutlederens støtteerklæring.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste