Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Lektor om karakterer: »De studerende har fået coronabonus«

Onlineundervisning går ud over undervisningskvaliteten ifølge flere undersøgelser. Det afspejles bare ikke i de studerendes karakterer. Men det er ikke så mærkeligt, siger lektor.

Da studerende blev hjemsendt til onlineundervisning, blev et større undersøgelsesarbejde sat i gang. Hvordan klarede onlineundervisningen sig sammenlignet med den fysiske undervisning? Det brede billede er klart: Onlineundervisning vinder hverken priser i popularitet eller kvalitet.

Kun fire procent foretrækker at blive undervist foran en skærm, viser en undersøgelse blandt førsteårsstuderende foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut. (To procent svarer, at fysisk undervisning og onlineundervisning er lige godt).

I februar udkom en større undersøgelse lavet på baggrund af flere studier finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsens konklusion lød, at både studerende og undervisere oplevede undervisningskvaliteten forringet af onlineundervisning, og forfatterne dokumenterede et fald i »aktivitetsniveau og læringsudbytte« hos studerende, der fik deres timer online.

Derfor ville det også være nærliggende at forvente at se samme fald i de karakterer, der blev givet i samme periode. Det er bare ikke tilfældet.

Uniavisen har fået adgang til de gennemsnitlige karakterer på tværs af Københavns Universitet.

I årene 2017-2021 var gennemsnitskarakteren for hele universitetet mellem 7,1 og 7,6. Gennemsnittet af perioderne er 7,3. Karaktererne i sommeren 2020 og vintereksamen 2020-21 var henholdsvis 7,3 og 7,2.

Karaktererne i 2020 er dermed som i årene forinden.

Coronabonus

De uændrede karakterer under pandemien undrer ikke lektor historie Sebastian Olden-Jørgensen, siger han. Efter 24 år inden for universitetets mure er han ikke bleg for at give et bud på årsagen til de pæne karakterer trods den kritiserede onlineundervisning:

»De studerende har fået en coronabonus, slet og ret. Når de nu har fået lidt dårligere undervisning, så har lærerne ikke set det som deres opgave at straffe de studerende for, at coronaen kom,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Det udeblevne karakterfald, skyldes altså, at de fleste undervisere har givet karakterer efter omstændighederne, men det siger Sebastian Olden-Jørgensen også er rimeligt nok.

»En karakter er jo primært et udsagn om en person – deres evner og flid. Først i anden omgang en beskrivelse af et konkret læringsudbytte. Derfor er karaktersystemet heller ikke klinisk objektivt, men altid på de givne forudsætninger i almindelighed, for eksempel hvor langt man var i studiet. Det har måske været New Public Management-ideologernes hede drøm, at man bare lagde kursernes målbeskrivelse og karakterskalaen side om side og krydsede af. Men sådan foregår det ikke ude i virkeligheden. Hvis man skulle lave så præcise målbeskrivelser, ville det blive et jernkorset,« siger han.

»Alle hader det«

Sebastian Olden-Jørgensen kan dog godt forestille sig et scenario, hvor onlineundervisning får lov at blive et tilbud, efter at coronasmitten er slået ned.

»Jeg kan godt se nogle universitetspolitikere, der øjner en mulighed for at spare nogle lokaler.«

Men spørger man ham, er der ikke grund til at tro, at »onlineeventyret«, som han kalder det, har nogen lykkelig slutning. Som koordinator for to kurser har Sebastian Olden-Jørgensen været i kontakt med adskillige undervisere, og han har samlet ikke fået et positivt billede af onlineundervisningen.

»Alle hader det,« siger han. »Jeg har ikke mødt nogen lærere, der elskede onlineundervisning, selv om nogle har været blændende til at få det bedste ud af situationen, og de få studerende, der var glade for det, havde særlige behov eller omstændigheder.«

Seneste