Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

»Lig på bordet«

Nedlæggelsen af analytisk kemi er et godt eksempel på at der er problemer med forskningsfriheden

Videnskabsminister Helge Sander (V) har længe kategorisk afvist at der skulle være problemer med forskningsfriheden. Senest bad han ved Videnskabernes Selskabs årsfest kritikerne om at komme med konkrete eksempler – eller vise hvor der er ‘lig på bordet’, som han udtrykte det – i stedet for blive ved med deres hypotetiske brok.

Niels Lykke Jensen, afdelingschef i Akademikernes Centralorganisation (AC), mener begrundelsen om at forskere skal afskediges fordi deres forskningsområde skal nedlægges som det skete på Nat – uanset om det er den reelle begrundelse eller ej – er et godt eksempel på at forskningsfriheden er under pres:

»Det sender et klart signal til forskerne om at de hele tiden skal være meget opmærksomme på i hvilken retning bevillingsgivernes præferencer bevæger sig. Det disciplinerer – eller tvinger – dem til hele tiden at vejre hvor forskningspengene er på vej hen, og hvad det vil være populært at forske i. Den form for selvcensur i valget af forskningsområder er dødsensfarlig for den frie forskning,« siger Niels Lykke Jensen.

Han tilføjer at problemet kun i mindre grad er et spørgsmål om formuleringen af paragrafferne i universitetsloven. Det handler i højere grad om at forskerne i dag skal konkurrere om forskningspenge øremærket til specifikke formål.

Tænker strategisk
Peter Harder, en af initiativtagerne bag underskriftsindsamlingen for en revision af universitetsloven og professor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på KU, mener at det er mere hensynsfuldt at sige ‘Vi nedlægger dit område’ end ‘Du er den medarbejder vi bedst kan undvære’ til de der står til at miste jobbet. Men han påpeger at det har fatale konsekvenser for den frie forskning fordi det tilskynder forskerne til at vælge deres forskningstema ud fra overvejelser om hvordan de bedst sikrer sig mod fremtidige nedskæringer.

»Jeg vil selv føle et pres for at placere mig under områder der er mindre udsat for nedprioritering når afskedigelser sker med henvisning til strategiske prioriteringer. Også selv om mit engagement og mine bedste ideer måske ville pege på at jeg valgte at koncentrere mig om noget andet,« siger han.

En ny rundspørge foretaget af Campus-avisen på Aarhus Universitet nåede frem til en tilsvarende konklusion. Forskerne melder om at institutterne forsøger at dreje forskningen mod områder hvor der er eksterne penge at hente, og forskerne må vinkle deres ansøgninger så de passer til områder med politisk og økonomisk bevågenhed selv om det ligger uden for deres kernekompetence.

clba@adm.ku.dk

Seneste