Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Lille fald igen

Den 15. marts kl. 12 udløb fristen for at aflevere kvote 2-ansøgninger. Traditionen tro var der hektisk aktivitet på studiekontoret lige til det sidste.

Alle ansøgningerne er nu registreret og tallene gjort op, og det viser sig at billedet fra de sidste år gentager sig: et lille fald på et-to procent der sandsynligvis udlignes når kvote 1-ansøgerne kommer ind til sommer.

Københavns Universitet modtog i alt 8.249 ansøgninger fra 6.102 ansøgere. 4.477 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som første
prioritet.

Seneste