Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Løfter eller løft?

KANDIDAT - Kandidat til Akademisk Råd på Humanistisk Fakultet Mads Damgaard pointerer værdien af undervisning og nødvendigheden af at løfte bundniveauet for finansieringen af universitetsuddannelser.

I dette forår afklædte humaniora-studerende fra KU sig symbolsk ved en demonstration for at markere deres afklædte uddannelser, udmagrede fagmiljøer og udsultede undervisningsforløb finansieret på det laveste taxameter.

Pointen fra denne demonstration er stadig gyldig: Der skal handling bag universitets-ledernes løfter om minimumstimetal, kvalitetssikring af undervisning og forskernærhed.

Vækst på universitet er vækst for Danmark

Hvorfor? Hvis Danmarks universiteter i almindelighed og Københavns Universitet i særdeleshed skal bidrage til det danske samfunds videnskabelige og økonomiske vækst, er det fra politisk hold nødvendigt at prioritere universitetsuddannelserne.

Det gøres ikke kun ved prestige-investeringer i forskning, det gøres slet ikke ved at omstrukturere ledelsesstrengen, og det gøres på ingen måde ved at drømme om eliteuddannelser, private universiteter med brugerbetaling eller Ivy League-ambitioner.

Virkelighed versus Virum-villa

Hvordan gøres det? Det gøres ved at afsætte penge til uddannelser.

Kan politikere øremærke penge til stjerneforskning, satsningsområder og særlige centre, kan de også øremærke penge til at udvikle det videnssamfund, som skal betale deres ministerpensioner og Virum-villaer.

Virkeligheden på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet har i lang tid båret præg af en hverdag med mindre og mindre mulighed for læring pga. administrative og centralbureaukratiske begrænsninger udført i den vansirede liberale retssikkerheds navn og til ære for stordriftsfordelenes ukrænkelige New Public Management-økonomi.

En virkelighed, hvor kompetenceudvikling, forskning og refleksion presses ind i stadigt flere og snævrere rammer, så de studerende knap kan få kommenteret deres bachelor-projekter endsige ordinære eksamener. Et studieliv, hvor alle ansatte desperat holder fast i et videns- og læringsideal, som vi studerende med kortere baggrund i den akademiske verden knap kan ane omridset af.

Investeringer er nødvendige

Sammenholdt med dette billede blegner idealet om verdensklasse-forskningsbaseret, hundredeårig-traditionsstærk uddannelseskultur og undervisning. Derfor vil HUMrådet og Studenterrådet i det kommende år kæmpe for at holde politikere, dekaner, direktører, institutledere og rektor fast på investeringer i konfrontationstid, vejledningstimer, feedback og forelæsninger til humanister og andre afklædte universitetsstuderende.

Det skal ikke ske ved at pakke flere nedskæringer ind i Powerpoint-præsenterede 37-timers-skemaer, men ved reelle løft til uddannelser, der klæder os fagligt på til livet uden for Amagers beton- og sandstensreservat, hvor undervisning er ligeså sjælden som bisonokser på prærien.

Seneste