Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Lukning af småfag er uansvarligt

NEDSKÆRINGER - Støt op om en positiv særbehandling af småfag, som er med til at gøre Danmark levende, dynamisk og meget klogere, skriver humanioraansatte i et manifest.

Småfag er små, fordi de er eksklusive. De er ikke tænkt som masseuddannelser.

Småfag repræsenterer sproglige og kulturelle banker. Småfag er globalt integrerede, danske videnskabelige miljøer opbygget over lang tid med stærke faglige traditioner, mange af absolut verdensklasse; lette at lukke, men næsten umulige at opbygge igen; lukning vil være et tab for Danmarks globale position som vidensnation.

Småfag arbejder med anderledes og ofte vanskelige sprog, men de er ikke rene sprogfag. Nogle er sprogbaserede områdestudier, nogle er stærkt filologiske, alle bruger sproget til at studere et samfund og dets kultur, historisk eller i samtiden. Mange har fokus på civilisationer, regioner og kulturer, der rummer nøgler til at forstå og handle i forhold til Danmarks fremtid og vores velfærd.

Samfundet har behov for småfagenes forskning, viden og kandidater. Vi agerer i en global sammenhæng, og småfag giver indsigt og udsyn i dele af verden som ingen andre fag kan.

Småfag bør prioriteres. Hvis samfundet kan prioritere mellem højere uddannelser, skattelettelser, ældremilliarder og sundhed, så kan universiteternes alsidighed og profil også prioriteres. Politiske prioriteringer målrettet universiteter kan ikke understøttes alene af budgetmodeller, der behandler alle ens, hvis universitetet skal bevare sin troværdighed som en central, historisk forankret og fremsynet vidensinstitution. Ikke kun regnemodeller men også fagligheder bør kunne vejlede og styre universiteterne.

Er en krone til et småfag en krone taget fra et stort fag? Hvis man er økonom, så ja. Men fastholder vi ideen om universiteter som bredt funderede og favnende vidensinstitutioner, så er småfagene et formuegode. De koster penge at vedligeholde, men udgør ikke et tab. Simple budgetmodeller mainstreamer universiteter og gør dem til ensartede stordriftsinstitutioner; småfagene sikrer universiteternes nødvendige diversitet og afspejler en refleksiv rummelighed, som et universitet i verdensklasse skal have; småfagene eksisterer fint mellem alt det store, og vi har stor glæde af hinanden.

Småfagene må have klare rammer. De må til dels normeres efter samfundets og det nuværende arbejdsmarkeds vidensbehov og studerendes gennemførselsrate, dels i forhold til morgendagens behov; der er et dokumenterbart behov for viden om netop småfagenes genstandsområder uafhængigt af, hvor verden netop nu er i brand, eller hvor markederne vokser mest. Vi og vores studerende er vidensreserver i forhold til verdens mangfoldighed.

Universiteterne må holde småfagene i ørerne, så de når deres mål. Universiteterne må stille høje krav til kvalitet, men må nu også erkende, at kvantitet ikke rimer på småfag. De skal holdes i live. Lad være med at beskatte deres ansatte. De har særmidler med fra finansloven eller fra rektoratets egne puljer.

Småfagene klynker ikke, men vi gør danskerne opmærksomme på, at en væsentlig del af vores immaterielle kulturarv og vores fælles uddannelses- og forskningshistorie er på vej på lossepladsen – ikke som resultat af grundige, faglige overvejelser, men alene på grund af kortsigtede besparelseshensyn og en manglende vilje til at forstå, at det store også findes i det små.

Støt op om en positiv særbehandling af småfag, som er med til at gøre Danmark levende, dynamisk og meget klogere. De er med til at sikre, at Danmarks syn på resten af verden ikke bliver stadig mere éndimensionelt. I det lange løb ville det koste vores samfund langt mere.

København 8.2.2016

– Lektor Frank Sejersen, lektor Jan-Ulrich Sobisch, lektor Ravinder Kaur, lektor Jesper Nielsen, lektor Trine Brox, lektor Rasmus Elling, professor Jørgen Delman, postdoc Adam Hyllested, lektor Krzysztof Stala, lektor Joshua A. Sabih, lektor Tea Sindbæk Andersen, adjunkt Trine Stauning Willert, undervisningsadjunkt Pia Johansen, lektor Claus Valling Pedersen, professor Jakob Skovgaard-Petersen, lektor Kenneth Gregory Zysk, studielektor Mads Büchert Eskildsen, lektor Pia Päiviö, professor David Bloch, lektor Ildiko Beller-Hahn, Studielektor Gülsüm Akbas, professor Kim Ryholt.

Seneste