Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Lykke Friis: Udsættelse af reform er hop på stedet

POLITIK – Nyheden om fremdriftsreformen er blevet udskudt, vækker ikke begejstring hos KU’s ledelse. Reformens krav er på sigt de samme, og udsættelsens skelnen mellem nye og gamle studerende bliver administrativt tung.

I Københavns Universitets høringssvar om fremdriftsreformen var et centralt punkt ønsket om at udsætte implementeringen af reformen.

KU’s ledelse udtrykte således det forbehold. at universitetet ikke ville have tilstrækkelig tid til at gennemføre de administrative forberedelser og ændringer, som reformen ville kræve. Endvidere var man bekymret over, at en øget mængde merit- og dispensationsansøgninger ville lægge administrationen ned.

Derfor skulle man tro, at Folketingets beslutning om at udskyde fremdriftsreformen et år for studerende, der allerede er i gang med deres uddannelse, ville vække begejstring.

Det gør den dog langt fra. For resultatet er, at man på langt sigt står tilbage med den samme reform og de samme strenge krav:

»Der er desværre kun sket små hop på stedet,« siger KU’s prorektor for uddannelse Lykke Friis i en artikel på KU-net.

»Alt tegner til, at vi får en reform, som i det store hele minder om den, der lå på bordet. Universiteterne har fortsat nogle skrappe økonomiske mål at forholde sig til, og reduktionen af studietiderne skal være helt på plads inden år 2020.«

Dobbeltordning bliver administrativ tung

KU’s ledelse mener heller ikke, at den nu vedtagne løsning – udskydelsen af tiltag rettet mod de nuværende studerende – vil lette den administrative byrde.

På bestyrelsesmødet tirsdag den 10. december, mens man stadig ventede på resultatet af forhandlingerne mellem forligsparterne på Christiansborg, blev medlemmerne orienteret om fremdriftsreformen. Her lød meldingen fra KU’s ledelse, at det var vigtigt for KU, at en eventuel overgangsordning kommer til at gælde for alle studerende. En skelnen mellem nye og gamle studerende vil blive administrativt tung, fordi universitetet så skal administrere to systemer samtidigt.

Ifølge Lykke Friis vil KU nu fokusere på at løse de udfordringer, som såvel reformen som dens udsættelse medfører:

»Nu afventer vi bekendtgørelserne. Og så ser jeg frem til drøftelserne med studerende på KU om, hvordan vi bedst muligt får håndteret den bundne opgave, som politikerne har stillet. Det er et fælles ansvar; ligesom vi har en fælles opgave med ministeriet om at få it-systemerne klar,« siger Lykke Friis.

Nicklas.Lund@adm.ku.dk

Seneste