Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Man kan ikke skære studiepladser med tilbagevirkende kraft

KLUMME - Enten vil ministeren fjerne studerendes ret til at tage en kandidatuddannelse efter deres bachelor. Eller også vil hun tvinge Københavns Universitet til at uddanne 580 studerende uden finansiering, hvilket vil forringe KU's øvrige uddannelser. Ingen af delene er acceptable, skriver Studenterrådets formand.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen proklamerede i sidste uge, at hun egenhændigt vil nedskrive optaget på de videregående uddannelser og dermed også detailplanlægge optaget på Københavns Universitet.

Hun hævder, at motivet er at færre unge skal ”uddannes til arbejdsløshed,” men de løse ender og absurditeterne har siden tårnet sig op til en højde, hvor udsigten over det nye dimensioneringsregime bliver krystalklar: Det handler om at spare penge. Mange.

En U-vending med en supertanker

De sidste år har politikerne med deres 25 procent-målsætninger ellers presset universiteterne til at optage flere og flere, på trods af at de fysiske rammer var fyldt til bristepunktet, og at antallet af undervisere ikke voksede med antallet af studerende.

Nu er vi her på de studiepladser, som vi i mange år har fået af vide skulle gøre os til den bedst uddannede generation i danmarkshistorien, naturligvis med forventningen om at få lov til at gøre vores uddannelser færdig.

Men regnestykket går ikke op.

Rammer nuværende studerende med tilbagevirkende kraft

Ministerordren er, at KU skal sende 614 færre kandidater ud på arbejdsmarkedet i 2017 fra udvalgte studier. Det loft, ministeren har tegnet, rammer altså ikke kun fremtidige studerende, men os der er her allerede. Ifølge KU’s egne beregninger kommer der i 2017 til at være 580 studerende, der startede på en bacheloruddannelse i 2013, som vil ryge over ministerens øvre grænse for, hvor meget KU må uddanne.

Det kan betyde to ting, og begge dele er helt uacceptable: Enten vil ministeren fjerne retskravet og dermed studerendes ret til at tage en kandidatuddannelse efter deres bachelor. Eller også vil hun tvinge Københavns Universitet til at uddanne de 580 studerende uden finansiering, hvilket vil tage pengene fra resten af de studerende og smøre undervisning og uddannelseskvalitet endnu tyndere ud.

Her til morgen giver Sofie Carsten Nielsen endelig svar på tiltale i Information: »Det er jo lov, de har retskrav, så selvfølgelig følger finansieringen også med,« siger hun.

Men i hendes brev til rektorerne er sagen en anden: Der kan KU kun få tilskud for et optag, der ”maksimalt kan svare til optagelsesloftet,” og det vil regeringen fremsætte et lovforslag om.

Forvirrende?

Mens ministeren finder ud af, hvad hun egentlig mener, har vi i Studenterrådet i hvert fald ikke tænkt os at lade hende feje så principielle rettigheder og voldsomme kvalitetesforringelser ind under et dække af, at færre skal uddannes til arbejdsløshed. Følg med på vores facebook facebook.com/studenterraadet, hvis du vil følge med i, hvad der sker og hvordan du kan være med.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste