Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mange nye ansigter i KU's top

VALG 2011 - VIP'ernes to lister fik valgt et bestyrelsesmedlem hver, og Studenterrådets mand trak stemmer i stor stil. Men det er stadig under hver sjette KU-borger, der gider stemme.

»Jeg er faktisk så spændt, at jeg ikke gad sidde derhjemme,« siger studerende Mads Damgaard Andersen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, som har ført kampagne for at få en plads i Akademisk Råd på Humaniora for Studenterrådet.

Mads Damgaard Andersen er på linje med en 20-25 andre studerende og en lille flok ansatte dukket op i et herskabeligt lokale tæt ved Frue Plads for at høre valgresultaterne fra universitetsvalg 2011 blive kundgjort. Efter alt at dømme er de gået til vaflerne på KUA, hvor Mads har været opstillet.

Croissantkrig på KUA

Eller i hvert fald til croissanterne. For at få opmærksomhed til deres kandidater har den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum serveret croissanter og kaffe ved KUAs hovedindgang op til valget, og Studenterrådets repræsentanter, herunder Mads, har svaret igen ved at lokke de potentielle vælgere med slik.

Om det er sukkeret eller kandidaternes budskaber, der har gjort udslaget, er ikke til at sige, men de studerendes stemmeprocent er dette år krøbet en anelse op fra 2010’s helt bedrøvelige 11,7 procent til marginalt mindre sørgmodige 14,6. De elendige stemmeprocenter har udviklet sig til en fast del af demokratiet på KU, langt under, for eksempel, niveauet i en række halv- eller heldiktaturer i Centralasien.

Også de ansattes stemmeprocent ligger og kravler rundt nede i fodtøjshøjde. Kun 15,1 procent af de videnskabeligt ansatte har afgivet deres stemme, hvilket måske er overraskende i betragtning af, at bestyrelsen er universitetets øverste ledelse og har den afgørende hånd i de mest omdiskuterede sager på universitetet som Penkowa-skandalen og den planlagte fusion af fire fakulteter ved årsskiftet.

Sociologistuderende Mattias Friis Jørgensen tillader sig dog at være glad for den lille forbedring i studenterdeltagelsen (lige knap tre procent), som Studenterrådet har arbejdet hårdt for at bidrage til. Selv har han trukket cirka hver tiende studenterstemme og kan derfor glæde sig til at tage plads i KU’s bestyrelse fra begyndelsen af det nye år.

Nye eksterne fra Norge, KL og Novo

Andre valgte medlemmer til bestyrelsen er professor på Institut for Jordbrugsøkonomi Niels Kærgård og lektor på Biologi Leif Søndergaard. De to repræsenterer de videnskabeligt ansatte (VIP) på KU, og de er valgt fra hver sin liste.

De teknisk-administrativt ansatte (TAP) har ved fredsvalg sendt laborant Joan Lykkeaa i universitetsbestyrelsen.

Og endelig har bestyrelsen selv udpeget tre nye medlemmer, der alle kommer til KU udefra. De er Kari Melby, professor ved Universitetet i Trondheim, Sine Sunesen, som er direktør for Jura og Arbejdsgiverpolitik i Kommunernes Landsforening, samt Mads Krogsgaard Thomsen, der er koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. De tre bidrager til bestyrelsens såkaldte eksterne flertal på seks personer.

LÆS: Mere om de nye udpegede bestyrelsesmedlemmer

Med 138 stemmer er studerende Mads Damgaard Andersen sikret den plads i Akademisk Råd, han havde håbet på.

»Til næste år overvejer vi en kampagne med tarteletter,« griner han.

chz@adm.ku.dk

Rettelse 6/12: Vi skrev, at Mads Damgaard Andersen havde fået 70 stemmer til valget i Akademisk Råd. Men han har fået 138. De 70 var det antal stemmer, han modtog til bestyrelsesvalget som støttekandidat til Mattias Friis Jørgensen.

Seneste