Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Mange undervisningstimer forsinker studerende

UDDANNELSE – En ny intern KU- undersøgelse viser, at det ikke kun er meget få undervisningstimer, der truer med at få de studerende langsommere igennem deres studium. Også for meget undervisning påvirker gennemførelsestiden negativt.

Vi kender sangen: For få undervisningstimer får de studerende til at droppe ud af deres uddannelser, og giver dem tid til en masse andre ting, at de ender med at tage længere tid om at blive færdige med deres studier.

Nu viser det sig, at for meget undervisning også kan hindre de studerende i at blive færdige på normeret tid.

En ny intern KU-undersøgelse, den såkaldte ’Mellemtimeundersøgelse’, iværksat af rektor og Studenterrådet, konkluderer således, »at både for få og mange konfrontationstimer kan på gennemførselen negativt. Det er således bachelorstuderende mellem 10-15 timer ugentligt, der har de bedste gennemførelsestider: Bachelorstuderende med under 10 timer om ugen eller over 15 timer om ugen langsommere gennemførelse.«

Læs undersøgelsen her

Rektor lover mere undervisning

Hanne Harmsen, vicedirektør for uddannelsesområdet på. KU, understreger, at ’Mellemtimeundersøgelsen’ er en lille undersøgelse baseret på statistik fra blot 16 studier samt kvalitative interviews med studerende og VIP’er fra fem udvalgte uddannelser, men hun mener, at resultatet indikerer, at der en sammenhæng mellem antal af timer og gennemførelse.

»Otte til ti timer ugentligt er nok det niveau, som vi på tværs af studier kan sige er en fornuftig undergrænse for antallet af timer, « siger Hanne Harmsen.

KU-ledelsen har derfor også for nylig besluttet at opgradere antallet af undervisningstimer og indføre en minimumsgaranti for den undervisningsmængde, man som studerende kan forvente.

Læs også
Nu får KU’s studerende deres otte timer

Ifølge et notat fra rektoratet skal KU-studerende for fremtiden som minimum garanteres otte ugentlige undervisningstimer. Målet er dog at dette antal inden 2016 forøges til 12 timer. Garantien gælder i første omgang kun universitetets bacheloruddannelser, men et notat fra rektor, fortæller at minimumskrav til undervisningstimer på længere sigt også skal indføres på kandidatuddannelserne.

For meget af det gode? Nja

Men selvom undersøgelsen tilsyneladende viser, at det er vigtigt, at ledelsen ikke bliver for rundhåndet med undervisningstimerne, så får det ikke KU genoverveje opprioriteringen af undervisningsmængden.

»De steder hvor sammenhængen mellem mange undervisningstimer og langsommere gennemførsel er tydeligst, er på uddannelser med mere end 20 timer om ugen, så der er i hvert fald ingen fare ved de 12 timer,« siger Hanne Harmsen

Studenterrådets formand Bjarke Lindemann Jepsen advarer dog mod at tro, at alt er godt, hvis man bare giver de studerende otte-ti timer ugentligt..

»Det er fedt og motiverende at have mange timer. Men det kommer også an på kvaliteten. For eksempel hvis undervisningstimerne altid er envejsforelæsninger med 400 medstuderende er det jo ikke lig med kvalitet eller særlig motiverende for den enkelte studerende. Her kan det være mere relevant at se på kvaliteten end kvantiteten af undervisningen, for eksempel have flere laboratorieøvelser, seminarer, facilterede gruppeøvelser osv., hvor man er i tættere dialog med underviseren. Det kan betyde, at man får færre, men bedre timer – som man eksempelvis har set det på jura. Men det må udelukkende bero på en faglig vurdering i studienævnet – og ikke være et spørgsmål om at spare penge.«

nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste