Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Manglede 7,5 ECTS-point – skulle tage 35 nye

KLAGESAG – Jurastuderende, der manglede at bestå et fag til 7,5 ECTS-point på sin bachelor, fik besked på skrive et nyt bachelorprojekt og tage et nyt valgfag til en samlet værdi af 35 ECTS-point. Efter to klager og to afslag kontaktede hun studenterambassadøren, som hjalp hende til at få medhold i sagen.

Karina Mathiesen skulle have færdiggjort sin bachelor i Jura i juni og været begyndt på kandidaten 1. september.

Men studienævnet på Jura ville – på grund af et skifte til en ny studieordning – tvinge hende til fem måneders studieinaktivitet og til at forsinke sin uddannelse et halvt år.

Læs også: Studenterambassadør griber ind i sag om studerende, der tvinges til studieforlængelse

Overgangen til en ny studieordning på Jura har betydet, at fagene på den gamle studieordning blev udbudt for sidste gang i foråret, og at den sidste eksamination i de gamle fag fandt sted i midten af april.

Karina manglede kun ét enkelt fag til 7,5 ECTS-point på sin bachelor, Formueret IV.

Skulle skrive ny bacheloropgave

Få dage inden eksamen uploadede Studienævnet retningslinjerne for en overgangsordning mellem den gamle og den nye studieordning.

Studerende fra den gamle ordning, der efter april stadig manglede point på deres bachelor, ville blive overført til den nye studieordning. Her ville deres bachelorprojekt blive meriteret som et valgfag, og de ville skulle skrive et nyt bachelorprojekt à 20 ECTS-point.

Karina Mathiesen skulle desuden tage et nyt valgfag à 15 ECTS som erstatning for faget Formueret IV, som hun manglede at bestå, og som ikke udbydes på den nye studieordning.

Selv om hun kun manglede 7,5 ECTS-point, ville hun altså være nødt til at tage 35 nye ECTS-point, hvis hun ikke bestod sin eksamen. Hun ville desuden blive et år forsinket, da bachelorprojektet skal skrives i forårssemestret.

Dumpede eksamen

Eksamenen var en multiple choice-opgave på engelsk med lange spørgsmål og svarmuligheder. Karina Mathiesen er ordblind og brugte mere tid på at forstå det enkelte ord end spørgsmåls- og svarformuleringernes betydning, fortæller hun. Hun dumpede sin eksamen.

I retningslinjerne for overgangsordningerne stod, at der ’ved særlige omstændigheder’ var mulighed for, at den studerende kunne søge dispensation fra reglen hos Studienævnet. Ved dispensation kunne den studerende afslutte sit manglende fag med en såkaldt afløsningsopgave og dermed afslutte sin bachelor inden sommer og undgå at blive overflyttet til den nye studieordning.

»Jeg vil da mene, at det i sig selv er særlige omstændigheder, at jeg bliver nødt til at lade mig forsinke et år, selv om jeg kun mangler 7,5 ECTS-point. Oven i købet er jeg ordblind,« siger Karina Mathiesen.

Dispensation, hvis du bliver kørt ned

Studienævnet var ikke enige. Karina Mathiesen klagede første gang i april og fik afslag tre uger senere. Hun klagede igen i midten af juni og fik endnu engang afslag.

Ingen af afslagene præciserede, hvilke ’særlige omstændigheder’ dispensationen var tiltænkt. Men hos studievejledningen forlød det ifølge Karina Mathiesen, at det ’for eksempel kunne være hvis man blev kørt ned på vej til sin eksamen’.

Endelig gik hun, på opfordring af studievejledningen, til studenterambassadøren, som hjalp hende med at udforme den klage, hun indsendte 27. juni.

Må udsætte sin kandidat

Studenterambassadøren hjalp hende med at udforme den tredje klage, som blev imødekommet. Karina Mathiesen får nu lov til at skrive en afløsningsopgave, der kan gøre det ud for de 7,5 ECTS-point, hun ikke bestod i Formueret IV.

»Dispensationsudvalget finder efter fornyet overvejelse, at din ordblindhed er en særlig omstændighed, der kan dispensere fra reglen,« lød en del af Studienævnets begrundelse.

Sagens varighed betyder dog, at Karina Mathiesen ikke kan nå at starte på sin kandidat den 1. september, fordi Studienævnet ikke tillader, at hun skriver afløsningsopgaven, samtidig med at hun følger kandidatkurser. Hun må derfor vente til februar.

»De sidste fem måneder har været virkelig udmattende og frustrerende. Hvorfor kunne jeg ikke bare have skrevet afløsningsopgaven i april og afsluttet min bachelor? 
Studienævnet
 virker 
ligeglade 
med 
os 
studerende,
 og 
hvilke 
konsekvens
er overflytningen 
ville 
have. Det
 er
 min 
vurdering
, at
 Studienævnet 
fuldstændig 
tilsidesatte 
fremdriftsreformen, 
som 
netop
 har til hensigt at sørge for, at 

vi 
studerende 
kan 
komme
 hurtigere
 igennem
 vores
 studie,« 
siger 
hun.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste