Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Markant stigning i stemmeprocenten til KU-valget

UNIVALG15 – Årets KU-valg har haft den højeste stemmeprocent siden 2004. Kampvalg om alle ledige bestyrelsespladser har skabt opmærksomhed om valget – og en vis reform har også spillet ind, mener studenterrepræsentant.

En stemmeprocent på 24,2 vil næppe få politikerne til at klappe i hænderne til morgendagens EU-folkeafstemning.

Men til et universitetsvalg på KU er sagen en helt anden. Univalg på KU har de sidste 10 år været plaget af lav valgdeltagelse med 2010-valgets stemmeprocent på 11,7 som en absolut bundskraber. I år stemte 24,2 procent af de studerende og ansatte til valgene på KU til bestyrelsen, studienævn, akademiske råd, institutråd og ph.d.-udvalg. Det er den højeste valgdeltagelse siden 2004.

»Jeg er meget tilfreds med den øgede valgdeltagelse. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, om stemmeprocenten burde være endnu højere. Her er det mit indtryk, at vi er inde i en positiv udvikling,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

KU spørger ikke vælgerne, hvorfor de stemmer – men den øgede valgdeltagelse kan hænge sammen med, at der i år har været kampvalg til alle ledige bestyrelsesposter.

Superstjerner og fremdrift har skabt opmærksomhed

Valgdeltagelsen til netop bestyrelsesvalget dækker over store udsving blandt de grupper, der kan stemme.

Det tekniske administrative personale (TAP) topper med en stemmeprocent på 42,6 til bestyrelsesvalget, hvor 28,9 procent af det videnskabelige personale (VIP) og 20 procent af studerende stemte.

For TAP’erne var der i år tale om det første kampvalg om den enlige TAP-plads i bestyrelsen siden 2004. Dengang nåede gruppens valgdeltagelse næsten 50 procent.

På VIP-siden har duellen mellem højt profilerede forskere (på den ene side Anja C. Andersen og Peter Harder og på den anden Eske Willerslev og Dorthe Dahl-Jensen) tiltrukket sig opmærksomhed, blandt andet i Uniavisens spalter. VIP’ernes valgdeltagelse er i år næsten fordoblet sammenlignet med sidste VIP-valg i 2011.

De studerendes stemmeprocent er den højeste siden 2002 – og en stigning på 4,5 procentpoint sammenlignet med valget sidste år. Studenterrådets spidskandidat Alexander Thorvaldsen mener, at de studerendes øgede interesse for valget kan tilskrives et meget udskældt ord, der starter med f:

»Der har været mere på spil i år, fordi KU midt i valgkampen fik ansvaret for at udforme fremdriftsreglerne. Folk har set det som, at der var mere at stemme om. Lidt det samme skete i 2013, hvor stemmeprocenten også var højere end sædvanligt. Og det forstår jeg godt. De studerende har mange holdninger og vil gerne have indflydelse på, hvordan fremdriftsreglerne ender – for de fleste forstået sådan, at de vil bløde op i fremdriftsreformen,« siger Alexander Thorvaldsen.

Stemmeprocenten blandt studerende og medarbejdere til konsistorium/bestyrelse. Der er ikke data for 2003. For VIP- og TAP-gruppen er der kun data for 2004 og frem. Bortset fra 2004 har der været fredsvalg blandt TAP’erne alle år.

Bag kulisserne

Ifølge Ralf Hemmingsen findes endnu en forklaring på den øgede valgdeltagelse bag kulisserne:

»Jeg vil sige tak for det store arbejde, som er blevet er gjort på hele KU – både centralt, i HSU og på institutterne og fakulteterne – for at øge opmærksomheden omkring valget, og som blandt andet har omfattet udnævnelsen af valgambassadører ude på institutter og fakulteter.«

Udnævnelsen af valgambassadører er – sammen med flere andre kommunikationsinitiativer – sket, efter Københavns Universitets Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og de studenterpolitiske organisationer har i flere omgange efterlyst, at KU’s ledelse skulle gøre mere for at fremme valgdeltagelsen til universitetsvalget.

Uafhængigt af ledelsens aktiviteter har Uniavisen for andet år i træk haft et valgsite, hvor kandidaterne har kunnet uploade valgprofiler, og hvor vælgerne har kunnet tage en valgtest og se, hvilken kandidat til bestyrelsen, de var mest enige med. 3.100 vælgere har gennemført valgtesten.

dennis.christiansen@adm.ku.dk

Artiklen er opdateret 3/12 med citater fra rektor Ralf Hemmingsen.

Seneste