Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Medarbejdere indstilles til afskedigelse i denne uge

FARVEL - Ledelsen forventer, at 110 til 115 medarbejdere bliver afskediget. Yderligere 30 forventes at indgå aftale om frivillig fratrædelse.

De ansatte på Københavns Universitet (KU) har levet med usikkerheden om hvorvidt de bliver ‘prikket’ siden først i december sidste år, men i denne uge får alle vished for, om de har et job eller ej.

De berørte medarbejdere er enten blevet informeret tirsdag den 12. januar, onsdag den 13. eller senest torsdag den 14. januar alt efter hvilket institut, afdeling og fakultet de er ansat på.

»Der sker hele tiden forrykelser, da vi kæmper for at finde alternativer, men jeg forventer, at mellem 110 og 115 indstilles til afskedigelse,« siger Lisbeth Møller, der er personalechef på KU.

Informeret allerede

De ansatte på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), der skal afskedige godt 50, og medarbejderne på Økonomisk Institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fik allerede besked i sidste uge.

Biologisk Institut på Det Naturvidenskabelige Fakultet (SCIENCE) har givet medarbejderne besked tirsdag den 12. januar, og samtalerne finder sted onsdag og torsdag i denne uge og tirsdag til torsdag i næste uge.

Det drejer sig ifølge avisens oplysninger om nedlæggelsen af 24 videnskabelige stillinger (vip) og 12 teknisk/administrative stillinger (tap).

I Fællesadministrationen er de berørte medarbejdere indkaldt til samtale hos vicedirektøren per mail onsdag den 13. januar klokken 8.

Ubehagelig proces

Institut for Geografi og Geologi skal, ifølge institutleder Lars Stemmerik, nedlægge 19 stillinger fordelt på ti vip og ni tap. De uheldige får besked onsdag den 13. januar, og de bliver indkaldt til samtale hos institutlederen torsdag eller fredag.

»Det er absolut den værste del af jobbet at skulle igennem det her,« siger Lars Stemmerik.

Resten af instituttets medarbejderne bliver informeret om situationen mandag den 18. januar.

Det Farmaceutiske Fakultet, der skal afskedige 15 medarbejdere fordelt på de tre institutter, administrationen og biblioteket, giver de berørte ansatte besked torsdag den 14. januar.

Køreplan udformet lokalt

Ifølge Niels Balslev Wendelboe, vicedirektør for HR og organisationsudvikling, er køreplanen for afskedigelserne blevet drøftet med tillidsrepræsentanterne i de lokale samarbejdsudvalg.

»Det er en dårlig dag. Målet har været at gøre den så lidt dårlig som muligt for alle parter,« siger han.

Det betyder, at man har lyttet til de lokale ønsker. For eksempel har man nogle steder foretrukket, at de der indstilles til afskedigelse, får besked dagen før samtalen, andre steder først samme morgen.

»Det er ikke nødvendigt, at alle bliver informeret på samme klokkeslet på hele KU. Det afgørende er, at der har været tid til at foretage en grundig analyse af økonomien lokalt og undersøge mulighederne for afværgeforanstaltninger. Så vi har hverken villet fremskynde eller forhale processen,« siger vicedirektøren.

LIFE først

Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) gav allerede medarbejderne besked den 7. januar, men man ville ifølge fakultetsdirektør Søren Hartz oprindeligt have gjort det inden jul.

Det blev dog umuliggjort af forhandlingerne i Hovedsamarbejdsudvalget efter bestyrelsens beslutning om at afsætte et ekstra beløb til fratrædelser.

»Jeg vil ikke sige, at vi har haft travlt, men vi ville gerne have en hurtig afklaring, så ikke alle medarbejderne skulle være usikre over en lang periode. Det er kommet som et chok for de berørte, men det har også givet dønninger i resten af organisationen,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste