Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Meditation for universitetslærere

SYNSPUNKT - Lektor Sune Auken opfordrer sine kolleger til at meditere over emnet overarbejde. Det vil næppe virke afstressende på alle.

Føler du, at du aldrig kan leve op til de forventninger, din arbejdsplads stiller til dig, at din store indsats ikke anerkendes, og at byrderne foran dig tårner sig op som et bjerg, der udmarver dig og tager dit sidste livsmod. Luk da sjælens øje op og gennemfør følgende tankerække:

• For lektorer i gymnasieskolen giver 1 times overarbejde 1,5 times afspadsering.

• For lektorer på universiteterne giver 1 times overarbejde 1 time, der muligvis, muligvis ikke registreres uforpligtende i et internt regnskab, ledelsen har magten over og tilsyneladende kan ignorere efter forgodtbefindende.

Forskyd nu perspektivet til ledelsen af de respektive institutioner:

• For en gymnasierektor giver det massive økonomiske omkostninger at afkræve de ansatte overarbejde. Betalingen falder umiddelbart, og der afregnes kontant ved kasse 1.

• For universitetsledere giver det en dejlig ressourceforøgelse at afkræve de ansatte overarbejde. Det er, som at bestille varer fra en leverandør, der muligvis kan udskrive en regning, men ingen adgang har til at gennemføre en inkassoforretning.

Gennemfør nu det åndelige spring at klemme begge institutioner økonomisk. Hvad vil da være økonomisk rationel opførsel for de respektive ledere?

• Gymnasierektoren må gøre alt, hvad der står i hans magt, for at undgå at sætte sine ansatte til overarbejde. Dette bliver så meget des mere påtrængende, da aftaler på dette område er bindende og landsdækkende.

• Universitetslederen må gøre alt, hvad han kan for at få sine ansatte til at overabejde mest muligt og for at forhindre, at nogen form for afspadering finder sted. Dette bliver så meget des mere muligt, da alle aftaler på dette område er informelle og lokale.

Før endelig dette tankeeksperiment tilbage på virkeligheden i den danske universitetsverden og stil dig selv følgende to spørgsmål:

1) Synes jeg, det billede, der viser sig i tankeeksperimentet, ligner noget, jeg har set før?

2) Er det på tide, at der indgås juridisk bindende aftaler, som sikrer de universitetsansatte imod misbrug af deres arbejdskraft fra ledelsesside?

Hvis svaret på begge disse spørgsmål er »ja,« vil du nu være nået til den indsigt, at dine problemer er strukturelle snarere end personlige.

Øvelsen bør gentages, indtil du ikke længere føler dig hævet over gedigen fagforeningsmæssig handling.

Seneste