Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mere e-læring på KU

KU skal satse mere på virtuel undervisning. Ny rapport lægger op til etablering af center for netbaseret læring

Forestil dig at gå til forelæsning kl. 23 iklædt nattøj og måske oven i købet med god samvittighed tage en lur undervejs. Sådan vil fremtidens forelæsning måske se ud hvis undervisning via Internettet bliver dagligdag på Københavns Universitet (KU).

Universitetets netbaserede under-visning – forstået som hele kurser på Internettet – begrænser sig i dag til en håndfuld kurser i fx moderne græsk og latin, arabisk, persisk og tyrkisk.
Står det til arbejdsgruppen bag en ny rapport om Internetbaseret undervis-ning, så skal der de kommende år satses massivt på at gøre KU mere virtuelt.

Formand for arbejdsgruppen Jørgen Gomme der til daglig er leder af IT Kompetencecentret på Naturvidenskab, så gerne at KU oprettede et center for netbaseret læring.
»Vi kan ikke forvente at ethvert lille institut skal indhente specialviden om hvordan man laver undervisning via Internettet,« siger Jørgen Gomme.
Internetbaseret undervisning skal ikke kun komme master- og distancestu-derende til gode. Også de ordinære studerendes undervisning kan gøres langt mere fleksibel og eksperi-menterende via netbaseret undervisning.

Personlig kontakt nødvendig
Men forandringer vækker også modstand. Kan man forvente at alle studerende har adgang til Internettet? Får man lige så meget ud af en forelæsning optaget på video som en live performance? Hvad gør man hvis der er driftsproblemer? Og vil mindre personlig kontakt mellem underviser og studerende betyde ringere læring?
Sådan lyder en række indvendinger fra de studerende og ansatte der er blevet interviewet i forbindelse med rapporten. Internetbaseret undervisning skal dog primært ses som et supplement og ikke erstatning af traditionel undervisning, understreger Jørgen Gomme.

For ham at se er den største forhindring for at indføre netbaseret læring på KU ikke så meget økonomisk som tidsmæssig.
»At gentænke undervisningen i lyset af en udvikling hen imod mere fleksibel læring, bliver en pædagogisk styrkeprøve,« siger Jørgen Gomme.
I rapporten skriver arbejdsgruppen »at Internetbaseret læring ikke er et problem eller et spørgsmål om vi vil eller ej. Det er ‘et tilbud du ikke kan afslå’ eller et fænomen som et moderne universitet må indeholde og bruge flittigt for at klare sig i den akademiske konkurrence (med andre universiteter, red.) om kommende ansatte og studerende.«

Det vil tage cirka fire år før netbaseret læring er fuldt udviklet og indført på KU, vurderer arbejdsgruppen. Rapporten bliver i øjeblikket behandlet af universitetets ledelse.

Læs mere om rapporten ‘Establishment of Web-based Learning at the University of Copenhagen’ på www.ku.dk/wbl.

Seneste