Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Mestre i metaforer

Målet med fusionen er at opnå en fælles springkraft der overstiger den øgede masse, bekendtgjorde rektor i talen ved årsfesten, mens Studenterrådets formand advarede mod at miste for mange i afsættet

Dronningen, prinsen og fanfaren lader vente på sig, men det lader ikke til at bekymre nogen, og festsalen summer fredeligt af kollegiale samtaler.

Stemningen er afslappet på trods af sikkerhedsfolk, kapper og kæder. Et usynligt tegn får med ét festsalen til at tie. Fanfaren sikrer at entreen sker på behørig vis og understreger det ceremonielle islæt der hviler over arrangementet. Årsfesten 2006 kan begynde.

Bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen er dagens første taler, og hun byder med sikker hånd velkommen til dagens arrangement, inden talen drejes ind på ‘Det nye Københavns Universitet’ som er den interne arbejdstitel på den forestående fusion.

»Det var ikke universiteternes egen ide at der skulle fusioneres. Men vi var alle godt klar over at nu skulle vi i alt fald selv forsøge at styre processen,« forklarer bestyrelsesformanden.

De store politiske ord om universiteter i verdensklasse får også et par gloser med på vejen da hun fremhæver KU’s flotte placering som nummer 54 på The Times’ internationale rangliste.

»Man må ikke glemme at mange af de universiteter der står øverst på listen ikke alene har forskning, men også finansiering i verdensklasse,« fremhæver hun og høster spredt latter i forsamlingen.

Mysteriets teknik
Den svenske forfatter Per Olov Enquists essay om mysteriets teknik leverer anslaget og illustrerer problemstillingen i rektor Ralf Hemmingsens tale. Hvor hurtigt kan man løbe fremad og alligevel hoppe opad?

Dick Fosburys banebrydende flop der revolutionerede højdespringsdisciplinen ved OL i 1968 bliver aldrig nævnt som eksempel, men budskabet går klart igennem alligevel. Højdespringeren bliver brugt som billede på, hvordan universitetet skal forcere fremtidens forhindringer ved at tænke og handle på en ny måde.

Målet med fusionen er at opnå en fælles springkraft der overstiger den øgede masse, og konkret er der udset tre indsatsområder. Man vil satse på grundforskningen, styrke uddannelserne og give studiemiljøet et markant løft, forklarer Ralf Hemmingsen.

»Pointen er at en styrket anvendelsesorientering og erhvervsorientering kun lader sig gøre hvis den frie og kritiske grundforskning styrkes. Ingen flod uden kilden der udspringer i de høje bjerge.

Og grundforskningen er kilden til vidensamfundets flod,« bekendtgør rektor og understreger at grundforskningen er alt andet end dyrt tidsfordriv.

Uddannelserne skal styrkes ved hjælp af mere målrettet kvalitetssikring og belønning af den gode undervisning. Studiemiljøet skal forbedres ved hjælp af campus-planen og derved sikre universitets tiltrækningskraft, så de udenlandske forskere og studerende vælger KU når de shopper på det globale uddannelsesmarked.

Slagkraftig studentertale
Mens rektors tale mest fokuserer på hvordan fremtidens overligger skal forceres, og muligheden for at placere
den ekstra højt for de kvantespringere der nødvendiggør eliteuddannelser, er Studenterrådets formand Jesper
Johansen mere bekymret for at miste nogle i afsættet.

»De studerende, der mere eller, nok snarere, mindre frivilligt udråbes til elite skal nok klare sig. Men for det hold der bliver efterladt med prædikatet andenrangskandidater, risikerer resultatet ikke kun at blive en nedvurdering af den uddannelse de får.

Man risikerer også at både universitetet og eksterne vil være mindre fristet til at investere penge i de almindelige uddannelser. Hvorfor betale for noget der bare er almindeligt godt hvis man kan investere i eliten,« spørger Jesper Johansen.

Han taler imod øget brugerbetaling, taxameternedskæringer og eliteuddannelser der i hans øjne skader den sociale mobilitet og medvirker til at fastholde den sociale skævvridning. Han efterlyser at universitetet påtager sig et ansvar for at yderligere diskrimination ikke finder sted i den ende af uddannelsessystemet.

»Selv om kampen måske står på steder vi normalt betragter som andres domæne, og selv om den politiske vilje ikke altid kan ses, har vi en pligt til at gå foran i arbejdet med at skabe et uddannelsessystem med reel plads til alle,« slutter Jesper Johansen og indkasserer dagens største bifald.

Seneste