Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Midt i en pandemi: SUND nedlægger to uddannelser

Nedskæring — Sundhed og Informatik og Folkesundhedsvidenskab skal kraftigt beskæres og lægges sammen. Det foreslår ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet midt under en pandemi, hvor kandidater fra de samfunds- og IT-orienterede sundhedsuddannelser ellers har vist sig at være uundværlige.

Sundhed og Informatik og Folkesundhedsvidenskab ophører som selvstændige uddannelser. I hvert fald hvis det står til ledelsen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), som forsøger at leve op til den aftale om udflytning af studiepladser, som Folketingets partier vedtog i juni i år.

De to uddannelser skal først og fremmest beskæres i studiepladser og herefter lægges sammen til én bred bachelor-indgang og en række faglige specialiseringer på kandidaten.

Ledelsen vil nok argumentere for, at sammenlægningen udnytter synergieffekterne mellem de to uddannelser og at der stadig vil være mulighed for faglig specialisering. Men i vores optik drejer det sig reelt om at lukke to succesfulde uddannelser og skabe én ny, og vi kan ikke se det som andet end en udvanding af vores faglighed og relevans for arbejdsmarkedet.

Problemknusere under pandemien

Sundhed og Informatik og Folkesundhedsvidenskab er vigtige uddannelser i et moderne sundhedsvæsen. Vores kandidaters faglighed har bidraget og bidrager fortsat til, at Danmark kommer godt igennem pandemien.

Instituttet pynter sig med lånte fjer, når de siger, at de har inddraget de studerende.

Caroline Fabricius og Mathilde Elsig, studerende.

Vores kandidater er bl.a. at finde i Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriets departement, Regionerne og i sundhedsafdelinger i kommuner landet over. Offentlige enheder, som har været helt centrale i håndteringen af pandemien, hvor sundhedsvæsenet skulle omlægges og tilpasses pandemien fra den ene dag til den anden.

Det virker derfor kontraintuitivt at udvande og begrænse to af de uddannelser, der bidrager til netop at løse tidens samfundskritiske sundhedsmæssige udfordringer.

1+1 giver ikke 2

Kandidater fra begge uddannelser er ofte ansat på samme arbejdspladser i sundhedsvæsenet, men de løser vidt forskellige arbejdsopgaver. Vores uddannelsers fagligheder komplimenterer hinanden, og de er begge nødvendige for et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen og det voksende antal komplekse samfundsmæssige sundhedsudfordringer. Den faglighed og de kompetencer, som vores kandidater tager med sig ud på arbejdsmarkedet, vil uden tvivl blive kompromitteret ved en fusion.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Det virker umuligt at have en fælles bachelor-indgang, der kan være bred nok til, at den kan omfatte hjørnestenene fra begge uddannelser uden samtidig at medføre et aktivt fravalg af essentiel viden eller færdigheder.

Det nuværende forslag om en fælles kandidat med tre specialiserede profiler (data, samfund, digital) vil desuden udviske Folkesundhedsvidenskabernes særlige generalist-profil, mens Sundhed og Informatik-studerende umuligt kan opnå samme digitale og teknologiske færdigheder som nu. Alt i alt ser vi løsningsforslaget som en umådeligt dårlig løsning, der på ingen måde tager højde for de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Glemt at inddrage de studerende og aftagerpaneler

Ledelsen på SUND skriver i fakultetets indspil til Rektoratet, at forslaget om én fælles uddannelse med flere kandidatspor møder opbakning blandt forskere og studerende.

Der har instituttet taget munden for fuld, da ingen af de to uddannelsers fagråd, der repræsenterer de studerende, støtter op om dette. Vi oplever i stedet, at vi først er blevet inddraget meget sent og slet ikke nok i processen. SUNDs ledelse og instituttet pynter sig altså med lånte fjer, når de siger, at de har inddraget de studerende.

Det virker hovedløst at svinge kniven over vores to uddannelser midt i en verdens-omspændende pandemi

Mathilde Elsig og Caroline Fabricius, studerende.

Det er desuden kritisabelt, at ledelsen ikke har inddraget de to uddannelsers aftagerpaneler. De er ellers sat i verden for netop at rådgive instituttet om det arbejdsmarked, hvor den enkelte uddannelses dimittender skal finde arbejde. Derfor kan ledelsen ikke udtale sig om, hvorvidt den foreslåede kombi-uddannelse er efterspurgt af arbejdsmarkedet.

Samtidig mener vi ikke, at forslaget tilgodeser de principper, der er beskrevet i punkt 64 i aftaleteksten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her står der nemlig, at unikke uddannelser skal prioriteres, og at der skal »tages hensyn til offentlige arbejdsgivere og erhvervslivets behov.«

Sundhed og Informatik er en unik uddannelse og sammen med Folkesundhedsvidenskab bidrager uddannelserne til både erhvervslivet og offentlige arbejdsgivere. Derudover står der også i aftaleteksten, at der skal tages hensyn til: »…fortsat udbud af uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse f.eks. IT-uddannelser…« Sundhed og Informatik er en IT-uddannelse, som er en af de få uddannelser inden for STEM, der kan tiltrække kvinder. Dermed er fakultetet med til at nedlægge ikke bare en eftertragtet STEM-uddannelse, men også en, der uddanner kvinder inden for STEM.

Brug for en solidarisk løsning på SUND

Vi er helt med på, at det er uddannelser på Institut for Folkesundhedsvidenskab, der står for skud, når hverken Medicin, Odontologi og Veterinærmedicin kan beskæres, men kun udflyttes.

Vi er også helt med på, at vi bliver nødt til at finde en solidarisk løsning for at komme i mål med planen om udflytning af studiepladser både på vores universitet og på vores fakultet.

Men vi er rigtig ærgerlige over, at løsningsforslaget koster to sundheds- og samfundsmæssigt værdifulde uddannelser, som har vist sig særligt vigtige under den virkelighed, vi lever i med corona. I vores optik virker det hovedløst at svinge kniven over vores to uddannelser midt i en verdensomspændende pandemi. Vi håber derfor, at ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil genoverveje deres beslutning.

Underskrivere af dette debatindlæg:

Nanakjot Singh (Sundhed og Informatik), Mette Møller Grout (Folkesundhedsvidenskab), Iben Kruchov Alslev (Sundhed og Informatik), Anna Sofie Ginty (Folkesundhedsvidenskab), Freja Anemone Emilie Brandt Haagentoft (Sundhed og Informatik), Sofie Caroline Falkenberg Holm (Folkesundhedsvidenskab), Alexander Haderup Alsing (Sundhed og Informatik), Ruben Bjerregaard Nielsen (Folkesundhedsvidenskab), Anna Olivia Søndergaard Rasmussen (Sundhed og Informatik), Line Roesgaard Kantsø (Folkesundhedsvidenskab), Emilie Gadd Andersen (Sundhed og Informatik), Clara Lundmark Appel (Folkesundhedsvidenskab), Mikkel Kirkegaard Øritsland (Sundhed og Informatik), Caroline Rørbye Andersen (Folkesundhedsvidenskab), Emma Hyltoft Eriksen (Sundhed og Informatik), Bodil Marie Thuesen Schönwandt (Folkesundhedsvidenskab), Natascha Sofie Nielsen (Sundhed og Informatik), Sara Rudbæk Larsen (Folkesundhedsvidenskab), Carl Emil Grandjean Halby (Sundhed og Informatik), Helene Nielsen (Folkesundhedsvidenskab), Ida Dawids Qvist (Sundhed og Informatik), Johanne Lindberg Steensberg (Folkesundhedsvidenskab), Yaasir Abdullahi Mohamed Gabeyre (Sundhed og Informatik), Mathilde Werborg Birkholm (Folkesundhedsvidenskab), Signe Albæk Lorentsen (Sundhed og Informatik), Anna Birkebæk Okkels (Folkesundhedsvidenskab), Camilla Preisler Clausen (Sundhed og Informatik), Sofie Sørensen Østergaard (Folkesundhedsvidenskab), Katrine Bear (Sundhed og Informatik), Rebecca Elisabeth Quist Bilbo (Folkesundhedsvidenskab), Frederikke Valentin Larsen (Sundhed og Informatik), Clara Mosborg (Folkesundhedsvidenskab), Emil Fuhr (Sundhed og Informatik), Emilie Theisen Honoré (Folkesundhedsvidenskab), Freja Rønnest Breiner (Sundhed og Informatik) og Katrine Kaslund (Sundhed og Informatik).

Seneste