Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Mikrobiologi går solo

Professor på Biologisk Institut har på egen hånd lavet ny hjemmeside, hvor de studerende let kan danne sig et overblik over hvilke fag inden for mikrobiologien, de kan følge på de andre fakulteter

Professor Søren Sørensen er en handlingens mand. Han har netop søsat hjemmesiden www.microbiology.dk.

Den opmærksomme læser vil lægge mærke til, at Københavns Universitet (KU) mangler i hjemmesideadressen, men det er der en god grund til.

Søren Sørensen har nemlig fået oprettet siden uden at involvere sit institut eller fakultet.

»Der går let bureaukrati og snak i den slags it-projekter, så jeg sagde: Nu laver vi det selv,« siger Søren Sørensen.

Han understreger, at det ikke skal opfattes som en provokation, at mikrobiologi er gået solo. Man stod bare med et praktisk problem, der skulle løses her og nu.

Han var nemlig godt træt af, at det er komplet umuligt at få et samlet overblik over hvilke kurser, der udbydes inden for mikrobiologi på KU, hvad enten undervisningen foregår på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science), Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) eller Det Farmaceutiske Fakultet (Farma).

»Jeg kunne ikke engang finde ud af, hvad jeg selv skulle undervise i to blokke frem, så hvordan i alverden skulle vores egne studerende så kunne finde ud af det, og hvad gør unge fra andre lande, der har lyst til at læse mikrobiologi på KU?« spørger han.

Stort arbejde

På den nye hjemmeside er der en komplet liste med kurser på de tre fakulteter. Det er muligt at søge ud fra om kurset udbydes på bachelor-, kandidat- eller ph.d.-niveau, hvor mange ECTS-point kurset giver, og i hvilken af årets fire undervisningsblokke det er placeret.

Søren Sørensen har udfærdiget listen ved hjælp af sit netværk af andre forskere på KU, som han blandt andet har opbygget via den temapakke, han kom med i efter fusionen. De har hver især forhørt sig om, hvem der underviser i et fag inden for mikrobiologi. Der er altså ingen garanti for, at listen er komplet, men underviserne kan løbende selv tilføje nye kurser, som dog lige skal godkendes, inden de bliver lagt på.

Mangler redskaber

Søren Sørensen mener, at man har ladt de studerende i stikken alt for længe.

»Vi kræver, at de studerende bliver hurtigt færdige med deres studier, men vi giver dem ikke redskaberne til at opføre sig rationelt. En fornuftig studerende planlægger sin uddannelse et år ud i fremtiden, så det burde være en selvfølge, at man hurtigt, let og overskueligt kan se, hvilke kurser det er muligt at tage,« siger han.

Søren Sørensen mener, at bedre muligheder for selv at skræddersy sit eget studium på tværs af de tre fakulteter passer til nutidens studerende, kravene arbejdsgiverne stiller i dag og hele tanken med fusionen.

»De studerende ønsker at læse et sted, hvor de kan plukke de fag de vil og sammensætte deres egen buket, og erhvervslivet vil også have kandidater, der lærer at tage ansvar,« siger han.

Fælles grunddel

Søren Sørensen er bevidst om, at nogen kan opfatte det som en trussel mod systemet, hvis ideen om at gøre det tydeligt, hvilke andre kurser inden for et fagområde, man kan læse på de andre fakulteter, spreder sig.

Et institut mister nemlig indtægter i form af STÅ-tilskud, hvis en studerende beslutter at tage fag på et andet institut eller fakultet. Når informationerne om hvilke kurser, der udbydes andre steder, bliver mere tilgængelige, vil flere studerende givetvis skifte.

»Næste skridt er at spørge os selv, om vi udbyder det samme kursus på de tre fakulteter, og om det nu også er en god idé. Måske er det bedre at lave et kursus for 30 studerende i stedet for tre for ti,« siger Søren Sørensen.

Han tilføjer, at målsætningen inden for mikrobiologi er at lave et fælles grundkursus for de studerende på de tre fakulteter.

clba@adm.ku.dk

Seneste