Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Mindeord for Torben Beck Jørgensen

NEKROLOG - Professor emeritus Torben Beck Jørgensen, Hørsholm, 69 år, er død. Kollegaer fra Statskundskab mindes deres gode kollega.

Vores gode kollega Torben sov stille ind på Arresødal Hospice natten til den 11. juni med sin elskede hustru Jette ved sin side. Et rigt og produktivt liv er slut.

Torben var uddannet cand.merc. og ph.d. fra Handelshøjskolen i København, i dag CBS. Efter et par afstikkere til Finansministeriet og lederuddannelsen på Danmarks Forvaltningshøjskole viede han heldigvis sit arbejdsliv til forskningen først som lektor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi på CBS og senere som professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Torben var en meget kreativ samfundsforsker. Han gik nye veje. Han forskede blandt andet i besparelsesadfærd, reform og forandring og offentlige værdier. Han udviklede en offentlig organisationsteori.

Metodisk bredde var et kendetegn: Dokumentarisk materiale i mange former (herunder stillingsannoncer), interviews, fotos, skønlitteratur men også surveys. Alle typer datamateriale, der kunne udfordre og forøge vores erkendelse, blev bragt i spil.

Torben havde et stort internationalt netværk og forskningssamarbejde med forskere i blandt andet USA og Holland. Herhjemme var han også aktiv i udbygningen af netværk. Han var i 1987 medstifter af Center for Offentlig Organisation og Styring, et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningscenter, og han var medlem af forskningsledelsen af den af Folketinget finansierede Magtudredning 1998-2003.

Torben var optaget af forskning i grundlæggende organisationsteoretiske problemstillinger og engageret i at bidrage til kritisk refleksjon om og udvikling af samfundet. Ambitionen var på basis af teoretisk forankret analyse at skubbe til udviklingen. Et vigtigt projekt i denne sammenhæng var det af DJØF finansierede projekt Den offentlige sektor – vilkår og fremtid, som han var formand for fra 1994 til 1996. Han evnede på fornem vis at give andre fremragende muligheder for fagligt funderet debatskabende udfoldelse.

Torben var én af hovedkræfterne bag et samarbejde mellem Københavns Universitet og CBS om en fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. I dag er op mod tusind offentlige ledere ført ind i hans unikke tilgang til at håndtere dilemmaer mellem offentlige værdier som politisk loyalitet, faglighed og responsivitet.

Torben har været inspirator for utallige studerende, yngre forskere og mange andre kolleger. Han delte beredvilligt ud af sine ideer og var altid parat til kritisk men frem for alt kærligt at kommentere et manuskript. Når universitetsmiljøet viste sit ubehagelige ansigt frem, gik det ham på. Det ødelagde musikaliteten.

Torben var også en skattet foredragsholder. Også her spillede han på flere medier. Nogle gange blev analyser og pointer illustreret med musik fremført af ham selv på sin elskede tværfløjte.

Torben var ridder af 1. Grad af Dannebrogordenen.

I 2011 gik Torben på pension. Det begrænsede ikke hans virke. Hyppigt arbejdede han på instituttets emerituskontor også efter at han alt for tidligt blev ramt af sygdom. Trods dette altid med optimisme og godt humør. Herudover engagerede han sig som emeritus som adjungeret professor på CBS og gæsteprofessor på AKF/KORA.

Torben var et alsidigt menneske, der havde mange andre interesser end forskningen. Ved siden af familien var musikken det mest betydningsfulde. Han nød rollerne både som lyttende og som udøvende. Opera, skønlitteratur og naturen, især omkring ødegården i Sverige, var andre gode ting i livet. Hertil kom en gammel passion for Anders And.

Torben var på en og samme tid et følsomt, privat og åbent, inkluderende menneske. Vi mindes mange gode stunder med Torben. Og på hylderne har vi mange interessante analyser og refleksjoner, der fortjener genlæsning. For det første er der betydningsfulde bidrag til forståelse både af det danske samfund og af forskningens natur. For det andet kan vi inspireres af Torbens legende og kreative tilgang til både samfundsvidenskabelig analyse og sproglig fremstilling. Torben har sat sig spor. Vi vil savne ham. Æret være hans minde.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste