Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Minimumskarakterer skal ikke gælde kvote 2

ADGANGSKRAV - Lovforslag baner vejen for et karakterkrav på 6 til KU og giver samtidig mulighed for at undtage kvote 2-ansøgere for kravet.

Et minimumskrav på 6 fra gymnasietiden ser ud til at blive en realitet for nye studerende, der skal optages på kvote 1 på Københavns Universitet.

Dermed bliver KU det første universitet, der benytter sig af de allerede eksisterende muligheder for at indføre et minimumskarakterkrav på optaget. Et nyt lovforslag vil samtidig gøre det muligt at undtage kvote 2-ansøgere fra kravet om et gennemsnit på 6.

Bred opbakning i Folketinget

Et bredt flertal i Folketinget er enigt om at stemme for det nye lovforslag, der udover at ændre karakterkravene også indeholder en opblødning af den udskældte fremdriftsreform.

Liberal Alliance har endnu ikke besluttet sig i sagen, mens Enhedslisten som det eneste parti vil stemme imod. Ved 1.behandlingen af lovforslaget kritiserede partiets uddannelsesordfører Eva Flyvholm ideen om et nyt karakterkrav på trods af muligheden for at undtage kvote 2-studerende:

»Jeg er rigtig bekymret for, hvad det kan komme til at betyde for den sociale mobilitet i vores uddannelsessystem. Vi ved, at børn af ikkeakademikere og faktisk også unge fra landområderne og folk, der f.eks. har lidt ordblindhed, ofte har en lavere karakter,« siger ordføreren fra Enhedslisten om karakterkravet, der i givet fald vil blive indført fra år 2018.

KU glade for kvote 2-ændringer

Fremdrift og nedskæringer har ikke just gjort forholdet mellem Uddannelsesministeriet og KU sukkersødt de seneste par år. Men forslaget om at give universiteterne lov til at skelne mellem kvote 1- og 2-ansøgere bliver modtaget med glæde fra KU’s side:

»Vi er meget tilfredse, det her er noget vi har ønsket os i flere år. Vi efterspurgte faktisk et tiltag som dette allerede for år tilbage under den forrige regering,« siger Jasper Steen Winkel, vicedirektør på KU.

»Vi ville slet ikke indføre karakterkravet, hvis ikke vi kunne skelne mellem de to kvoter.« Jasper Steen Winkel, vicedirektør på KU

Ifølge ham er forslaget er forslaget en vigtig brik i planerne om et 6-talskrav.
»Vi ville slet ikke indføre karakterkravet, hvis ikke vi kunne skelne mellem de to kvoter,« siger KU’s vicedirektør.

Nye regler kan lukke småfagene

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er forkvinde Yasmin Davali ligesom Enhedslisten modstandere af KU’s karakterkrav. Udover at være socialt uretfærdigt mener forkvinden også, at der er et mistænkeligt mønster hos de uddannelser, der rammes hårdest af et gennemsnitskrav på 6.

»Der er en meget klar sammenhæng mellem listen af lukningstruede småfag og de studier, der får svært ved optage studerende ved et 6-talskrav. Flere småfag vil reelt få et så lille optag, at de må lukke, og det tror jeg KU er meget bevidste om,« siger Yasmin Davali fra DSF, der kalder karakterkravet for kynisk.

Hun er dog mere positiv overfor muligheden for at fritage kvote 2-studerende fra reglen.

»Karakterkrav er skadeligt, så det er i det mindste en god ting, hvis kvote 2-ansøgere kan undgå at blive ramt af det her. Vi er glade for, at universiteterne nu trods alt kan bløde op på kravene visse steder,« siger hun.

850 studerende ville være ramt

Ved optaget i sommeren 2015 havde 35 ud af 82 bacheloruddannelser på KU ingen adgangskvotient. Ifølge Politiken ville 850 personer ikke være kommet ind, hvis de nye planer allerede var trådt i kraft, og det er mere end 10 procent af universitetets samlede optag.

Det får Yasmin Davali fra DSF til at stemple KU’s planer som elitære.
»6-talskravet er elitært, for det har til formål at holde folk udenfor Københavns Universitet, selvom der i virkeligheden er plads til dem. Vi ved jo, at der hvert år er ledige pladser efter optaget,« siger hun.

»Man kan ikke konkludere, at folk ikke har slidt i det, hvis deres karaktersnit er under 6.« Yasmins Davali, Danske Studerendes Fællesråd

Ifølge DSF kan gymnasieelever med et gennemsnit på under 6 sagtens blive glimrende studerende.

»Man kan ikke konkludere, at folk ikke har slidt i det, hvis deres karaktersnit er under 6. De kan sagtens blive dygtige studerende, men man udelukker dem fra at få forsøget, og det er synd,« siger Yasmin Davali.

Seneste