Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Minister: Klassisk græsk er fundamentalt for humaniora – men KU må selv redde faget

BESPARELSER – I svar til Folketinget udtrykker Esben Lunde Larsen at klassisk græsk har fundamental betydning for humaniora, men lader det være op til nedskæringsramte KU at skaffe penge til faget. Dekan Ulf Hedetoft savner »økonomisk opmærksomhed« fra ministeriets side. Om få uger beslutter KU, om faget skal lukkes.

Klassisk græsk på KU er lukningstruet som følge af regeringens besparelser – og udsigten til at skulle undvære et af de grundlæggende humanistiske fag på Danmarks største universitet har medført store protester, både i Danmark og internationalt.

I Folketinget har Radikales Ida Auken spurgt til uddannelsesminister Esben Lunde Larsens holdning til, at klassisk græsk er truet. Svaret er landet midt regeringskrisen – og byder umiddelbart ikke på nogen redningskrans til det lukningstruede fag.

»Det er universiteternes ansvar at prioritere deres ressourcer, herunder at tilpasse udbuddet af uddannelser til samfundets behov,« skriver Esben Lunde Larsen og fortsætter: »Det kan være fornuftigt løbende at overveje, hvordan optaget på og tilrettelæggelsen af de små fag skal være, herunder om det kan være hensigtsmæssigt at sammenlægge nogle uddannelser.«

Hvor skal pengene komme fra?

Ministeren understreger, at det er KU’s ledelse, som må beslutte, hvad der skal ske med klassisk græsk. Men hans svar indeholder også noget, der kan minde om en støtteerklæring til faget.

»Min holdning er dog den, at beslutningen om, hvilke fag der skal udbydes i Danmark, ikke bør tages alene ud fra en snæver økonomisk tankegang på de enkelte fag,« skriver Esben Lunde Larsen. »Selvom sprog som klassisk græsk måske ikke er det vigtigste for os i kroner og ører, skaber det sammenhængskraft og identitet for et land at have en rød tråd tilbage til en kultur og en tid, som danner selve fundamentet for filosofisk og demokratisk tænkning i Europa. Jeg er således helt enig i, at klassisk græsk er fundamentet for en række andre humanistiske fagområder. «

»Man kunne nok efterspørge en større opmærksomhed rent økonomisk fra ministeriets side« – Ulf Hedetoft, dekan for Det Humanistiske Fakultet

Uniavisen har forelagt ministerens svar for dekan for Det Humanistiske Fakultet Ulf Hedetoft.

»Jeg kan dårligt være uenig i de mere grundlæggende overvejelser over betydningen af studiet af klassisk græsk i henhold til den europæiske civilisations- og dannelseshistorie,« skriver dekanen i en mail.

Enigheden til trods savner Ulf Hedetoft svar på, hvor pengene til det fundamentale fag skal komme fra.

»Man kunne nok efterspørge en større opmærksomhed rent økonomisk fra ministeriets side. Når nu det anses som væsentligt at bibeholde uddannelse og forskning inden for den klassiske filologi på KU, så ville det være hjælpsomt, hvis universitetet også fik økonomisk støtte til ikke mindst et så essentielt grundlagsfag,« skriver han.

Kniven for struben

Da KU i januar meldte ud, at man lukkede for optaget på 13 små sproglige uddannelser – herunder klassisk græsk – reagerede ministeren med at love, at der i år vil blive udarbejdet en national sprogstrategi. Og i svaret på Ida Aukens spørgsmål om klassisk græsk, trækker han igen strategien frem:

»Jeg vil gerne afslutningsvis understrege vigtigheden af, at vi i Danmark har et bredt og dækkende udbud af uddannelser inden for relevante sprog- og kulturområder. Derfor har jeg sat gang i et arbejde for at udarbejde en national sprogstrategi, som kan udgøre et grundlag for de prioriteringer, som vi skal foretage på nationalt plan og for de prioriteringer, der foretages på de enkelte uddannelsesinstitutioner,« skriver ministeren.

»Selvom sprog som klassisk græsk måske ikke er det vigtigste for os i kroner og ører, skaber det sammenhængskraft og identitet« – Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen

Til det svarer dekan Ulf Hedetoft:

»Det skal hilses velkomment, hvis den [økonomiske støtte, red.] er på vej i forbindelse en kommende national sprogstrategi.«

Hvorvidt den nationale sprogstrategi indebærer, at der vil blive tilført midler til småfag som klassisk græsk, vides ikke. Men selv hvis der i bedste fald skulle følge penge med sprogstrategien, kan de komme for sent.

Den nationale sprogstrategi har deadline ’i løbet af 2016’, men allerede om få uger – i midten af marts – afgør KU, hvilke af de lukningstruede uddannelser, der skal sløjfes eller lægges sammen.

Ud over Klassisk græsk er det Balkanstudier, Eskimologi, Finsk, Hebraisk, Indianske Sprog og Kulturer, Indoeuropæisk, Indologi, Moderne Indien og Sydasienstudier, Polsk, Thai, Tibetologi og Tyrkisk, som har kniven for struben.

dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste