Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Minister på tilbagetog

Videnskabsminister Helge Sander ser ud til at måtte revidere sit nye danmarkskort og opgive at fusionere de 12 universiteter og 13 sektorforskningsinstitutter til seks universiteter. Målsætningen hedder nu flere end fem og færre end 12 universiteter.

Fredag den 15. september modtog videnskabsministeren den endelige tilbagemelding fra universiteterne og sektorforskningen, og det lader til at fusionskabalen har det svært.

Copenhagen Business School, IT-Universitetet og Roskilde Universitetscenter har sagt nej til at fusionere med nogen og Danmarks Pædagogiske Universitet deltager i udvalgsarbejde der undersøger mulighederne for fusion med Københavns Universitet.

DPU ønsker kun en fusion hvis man får lov at etablere sig på sit eget pædagogiske fakultet.

Det vil kræve en ændring af universitetsloven hvis de fire universiteter skal tvinges til fusion, og som det står nu, er der ikke flertal i folketinget for tvangsfusioner.

Alligevel ville videnskabsminister Helge Sander ikke melde klart ud om eksempelvis ITU får lov til at fortsætte som selvstændigt universitet på et samråd i videnskabsudvalget den 20. september.

Frivillige fusioner?
I Helge Sanders udlægning har der længe været tale om frivillige fusioner, men flere rektorer, blandt andet Mads Tofte fra ITU, har taget bladet fra munden og indrømmer at de har følt et pres.

»Det er klart at når regeringen 20. juni meddeler os at den stiler efter at IT-Universitetet og Københavns Universitet skal fusionere, så fortolker vi det som et pres. Det kan dårligt fortolkes på andre måder,« siger Mads Tofte til Politiken.

Universitetsordfører for de radikale, Charlotte Fischer deler opfattelsen.

»Der er rigtig mange som har været imod fusionerne, men ikke tør sige det åbent. De har i stedet valgt at pakke våbnene ned, for de kan godt se skriften på væggen og er nødt til at gå med for at få det bedst mulige ud af det,« siger hun til Politiken.

Sander har på et tidligere samråd bebudet at hvis der ikke findes en frivillig løsning omkring universitetsfusionerne, så vil der komme lovgivning, men på samrådet den 20. september lød svaret knap så fast:

»Det kan jeg selvfølgelig ikke komme med klare meldinger om i dag. Det er en sag som har været oppe i regeringen, der er mandat fra regeringen, og det skal drøftes i regeringen.

Derfor må man forstå, at man ikke kan træffe afgørelser her og nu, men lytter til alle argumenter.«

De universiteter der er klarlagt i forhold til fusionspartnere, kan forvente fusion med virkning fra januar 2007.

Fusioner for forskningspenge?
Sander fastholdt på samrådet at de kommende universitetsfusioner vil blive udgiftsneutrale for staten.

Universiteterne får altså ikke tilført
ekstra penge til at betale for de udgifter der vil være i forbindelse med fusionerne.

Det vækker bekymring hos oppositionen da det ifølge flere partier kommer til at gå ud over forskningen og uddannelserne hvis pengene i stedet tages fra globaliseringspuljen.

»Globaliseringspuljen skal få Danmark op på at bruge én procent af BNP på forskning og uddannelse, og de penge skal ikke gå til administration. Så er det samme sag om man beskærer universiteterne eller tager penge fra globaliseringspuljen,« sagde Morten Homann fra SF.

Socialdemokraterne og De Radikale var heller ikke tilhængere af at universitetsfusionen skal finansieres gennem globaliseringspuljen.

SF fremlagde regnskabet for en lignende fusion i Sydkorea hvor de samlede omkostninger var løbet op i seks mia. kroner, men Sander afviste at tal i milliardklassen blev aktuelle for den danske fusion.

»I langt de fleste tilfælde vil man lave fusioner af strategisk karakter i stedet for af fysisk karakter, og så bliver udgifterne beskedne,« forklarede Sander der ikke ønskede at oplyse et tal for udgifterne, men heller ikke ville afvise at det er globaliseringspuljen der kommer til at finansiere fusionerne:

»Det afhænger jo sådan set bare af hvordan man ser på det. Pengene i globaliseringspuljen skal gå til dem med den bedste kvalitet. Og den bedste kvalitet får man de steder hvor man har de største og mest dynamiske miljøer,« siger Helge Sander til Information.

Fakta om fusioner:

Der tegner sig et billede af fem storuniversiteter samt en række mindre universiteter og sektorforskningsinstitutioner:

Københavns Universitet: Danmarks Farmaceutiske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og
Københavns Universitet .Forhandler med Dansk Fødevareforskning.

Aarhus Universitet: Danmarks Jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Aarhus Universitet.
Forhandler med Handelshøjskolen i Århus.

Danmarks Tekniske Universitet: Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Transportforskning og Danmarks Tekniske Universitet.

Forhandler med Dansk Fødevareforskning

Syddansk Universitet: Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed.

Aalborg Universitet: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut.

Følgende institutioner siger nej til fusion:
Copenhagen Business School, IT-Universitet, Roskilde Universitetscenter, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmiljøinstituttet, Grønlands Geologiske Undersøgelser (Geus)

I udvalg: Danmarks Pædagogiske Universitet

Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Seneste