Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ministeren forsvarer fremdriftsreform trods massiv kritik under samråd

RYST POSEN - Universiteterne må tilrettelægge uddannelserne anderledes, lød det fra Sofie Carsten Nielsen, da hun i et samråd forsvarede den udskældte fremdriftsreform.

Bekymrer man sig om sine muligheder for praktik eller udlandsophold, eller er man frustreret over automatisk at blive tilmeldt eksaminer, så var det tirsdag eftermiddag, man kunne høre uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) forklare, hvorfor man slet ikke skal være det. Eller hvad?

Hun var i hvert fald kaldt i åbent samråd i forskningsudvalget for at svare på spørgsmål om den kritiserede fremdriftsreform. Og spørgsmålene var mange og svarene lange ved dette samråd indkaldt af tre partier, som er en del af forligskredsen bag reformen – Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre – og så Enhedslisten. En fornem alliance, kaldte ministeren det.

De tre førstnævnte partier havde kaldt til samråd, fordi de har fået det forkerte barn med hjem fra hospitalet, og Enhedslisten ville slet ikke have haft et barn. Men nu sidder de alle sammen med det, barnet, som er fremdriftsdelen af SU-reformen. Fremdriftsreformen i daglig tale.

»Der er et eller andet i ministerens og hendes embedsmænds forarbejde, der må have været helt skævt. For det, vi sad og talte om dengang, det ser altså helt anderledes ud, nu hvor det er blevet rullet ud i virkeligheden,« sagde Merete Risager fra Liberal Alliance.

Helt rullet ud er reformen dog endnu ikke. Fremdriftsreformen implementeres først fuldt ud fra studieåret 15/16, og det mindede Sofie Carsten Nielsen forsamlingen om gentagne gange. Ministeren virkede faktisk en anelse skuffet over, at forligspartierne havde indkaldt hende til dette samråd; at de ikke lige gav barnet en chance.

Minister i osteklokke

»Så er jeg blevet spurgt om her, hvordan SU-reformen, som studiefremdrift jo er en del af, understøtter ambitionen om at løfte kvaliteten på de videregående uddannelser, og det er selvfølgelig godt, at vi har et samråd, hvor vi kan belyse forskellige elementer, men samtidig synes jeg, det er lidt pudsigt, fordi spørgerne jo for de flestes vedkommende selv var med til at lave reformen,« sagde ministeren.

Hvis ministeren hermed insinuerede, at nogen var ved at løbe fra noget, så sagde Esben Lunde Larsen fra Venstre hende imod.

»Det er lidt tankevækkende, at ministeren kan indlede sin samrådsbesvarelse med at tale om, at det er pudsigt – det var det ord, ministeren brugte – at forligspartierne er optaget af, hvordan en reform indfases, og at samrådet skulle være et udtryk for, at vi stiller spørgsmålstegn ved reformen. Man skulle jo tro – og det er jo nok det, vi har set gennem længere tid – at ministeren lever i en osteklokke, når ministeren kan sige sådan noget,« sagde han.

Men det er jo egentlig bare politikerfnidder. Hvad med reformen?

Tilrettelæggelse, tilrettelæggelse – og så lidt dispensation

Spørgernes bekymringer var i høj grad rettet mod de studerendes muligheder for at få erhvervserfaring via praktik og studiejob, mulighederne for udlandsophold, mulighederne for at starte egen virksomhed, mens man studerer, og de studerendes muligheder for at supplere fag i forbindelse med valg af kandidatuddannelse.

Sofie Carsten Nielsen forsøgte igen og igen at slå fast, at det handler om tilrettelæggelse. Og at man ikke længere skal gøre, som man altid har gjort. Universiteterne og de studerende skal ændre adfærd, de skal tilrettelægge studierne på en ny måde, og så vil der både være rig mulighed for udlandsophold, praktik, supplering og så videre.

»Vi må komme hen et sted, hvor det er sådan, at den normering, der er til uddannelserne, også er den, der passer med, hvad der bliver krævet, og at det ikke per automatik er sådan, at der skal længere tid til for at bestå en eksamen,« sagde ministeren, men hun lagde dog også op til, at universiteterne i sidste ende kan give studerende dispensation – for eksempel ved udlandsophold, der ikke passer ind i de danske rammer.

Dispensationsargumentet fik Sofie Carsten Nielsen dog ikke mange point for.

»Så siger ministeren, at de faglige vurderinger skal ske på universiteterne, men vi må erkende, at den her reform sætter nogle rammevilkår, som faktisk kan gøre det rigtig svært – medmindre man bruger dispensation som sådan en gummiparagraf på alt muligt – at skabe den her fleksibilitet, man ønsker for de studerende,« sagde Merete Risager.

Også Rosa Lund var skeptisk over for dispensation som en løsning, når rammerne bliver for snævre. Dispenserer universiteterne, rammer det dem nemlig på pengepungen.

»Jeg skal bede ministeren bekræfte: er det ikke korrekt, at fremdriftsreformen har bundet universiteternes økonomi op på, om de kan få deres studerende hurtigere igennem? Det vil altså sige, hvis ministeren kan bekræfte dette, at det er samtlige partier i folketinget – undtagen Enhedslisten – der har vredet armen om på universiteterne,« spurgte Enhedslistens uddannelsesordfører.

Til det svarede ministeren:

»Det er rigtigt. En del af reformen er bundet op på, at der kan leveres en fremdrift i forhold til de her 4,3 måneder, som vi skal have nedbragt studietiden med samlet frem mod 2020, og det er institutionernes ansvar.«

Spil for galleriet

Tirsdagens samråd havde en bagkant, og derfor blev der udtrykt ønske om at fortsætte samrådet en anden dag, mens der også blev stillet flere spørgsmål til skriftlig besvarelse.

Da samrådet sluttede, var Rosa Lund stadig alene om at ville trække reformen tilbage. Og at de andre partier, der havde kaldt til samråd, gav udtryk for, at de har fået en anden reform end ønsket, havde hun ikke meget til overs for:

»De har fået præcis den reform, de var med til at lave,« sagde hun efterfølgende til Uniavisen.

Mener du, når Liberal Alliances Merete Risager siger, at hun synes, hun har fået en anden reform end den, hun var med til at skrive under på, at hun så løber fra et ansvar?

»Jeg synes, at det er spil for galleriet, for hvis hun virkelig mente det, så ville hun jo trække sine stemmer fra reformen, og det gør hun ikke. Og jeg synes heller ikke, det er rigtigt, at højrefløjen har fået en anden reform end den, de var med til at lave. Hvis de virkelig mener, den er så dårlig, så bør de trække deres støtte.«

Rosa Lund mener ikke, at ministeren svarede tilstrækkeligt på spørgsmålene til samrådet, men hun mener dog, at ministeren rykkede sig et stykke.

»Jeg synes, vi kom så langt, som at hun sagde, at det er i 2016, altså om et år, at vi skal gøre status på fremdriftsreformen. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi skrottede den eller som minimum evaluerede den, men ministeren brugte nogle andre udtryk. Men vi kom da så langt, at vi fik sat et årstal på, og det var et lille skridt fremad,« sagde hun.

Indstuderede floskler

En anden stor kritiker af reformen er Yasmin Davali, som er formand for Danske Studerendes Fællesråd. Hun fulgte samrådet tirsdag eftermiddag, og hun var heller ikke tilfreds med ministerens besvarelser.

»Ministeren leverede nogle indstuderede floskler – de samme ting, som er kommet fra hende i hele ministerperioden. Hun forholdt ikke sig til nogen af de problemstillinger, der blev bragt på banen. Og jeg synes faktisk, det er lidt skræmmende at se en minister, der på den måde gemmer sig for problemerne,« sagde Yasmin Davali, da Uniavisen talte med hende umiddelbart efter samrådet.

Formanden havde håbet, at ministeren til samrådet ville udtrykke en form for erkendelse af de mange problemer, der er blevet gjort opmærksom på de seneste måneder og som blev rejst under samrådet. Men den oplevelse fik hun ikke. Til gengæld mener hun, at det var opløftende at se, at andre partier i forligskredsen har fået øjnene op for de mange fejl, hun mener, reformen indeholder.

»Både i samrådet og i udmeldinger på det seneste virker det, som om ministeren står mere og mere alene i sit forsvar af fremdriftsreformen. Der kommer flere og flere aktører på banen, som kritiserer reformen, og som er villige til at se de negative konsekvenser, der er,« sagde hun.

Hele samrådsmødet i Forskningsudvalget kan ses her.

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste