Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ministerium ændrer ulovlige kontrakter

POLITIK - Den sidste måned har flere jurister kritiseret Miljø- og Fødevareministeriets brug af ulovlige standardkontrakter for forskere. Nu er ministeriet i gang med at revidere kontrakterne. Flere forskere tvivler dog på, at nye kontrakter kan ændre lukkethedskulturen ved myndighedsbetjening.

Siden starten af august har Universitetsavisen dokumenteret, hvordan Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) anvender standardkontrakter, der ifølge jurist Sten Schaumburg-Müller begrænser forskeres ytrings- og forskningsfrihed og desuden er i strid med forvaltningsloven.

For to uger siden kom det frem, at Folketingets ombudsmand krævede en redegørelse fra MFVM. Nu er ministeriet ved at revidere kontrakterne, der ligger til grund for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Målet med revisionen af kontrakterne er, at præcisere bestemmelserne om blandt andet offentliggørelse af forskeres forskningsresultater og deres ret til at udtale sig i den offentlige debat på baggrund af deres forskning.

Universitetet skal offentliggøre resultater

»Blandt andet slår vi fast, at universiteterne har ret og pligt til at offentliggøre leverancer og fjerner bestemmelser om, at ministeriet har eneret til at fremstille og offentliggøre leverancer, som hidtil har indgået i en af standardkontrakterne. Udgangspunktet er altid, at al forskning og rådgivning skal offentliggøres,« siger kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet Lars Møller Christiansen.

»Der lægges op til en vis forbedring. Men hvis man skal sige det nøgternt, så siger de i deres pressemeddelelse, at de vil overholde forvaltningsloven. Og det er da positivt, det er de jo sådan set forpligtet til som ministerium,« – Heine Andersen, professor emeritus.

Revisionen sker i samarbejde med kammeradvokaten og de berørte universiteter. De reviderede standardkontrakter forventes færdiggjort med udgangen af september og vil blive taget i brug umiddelbart efter.

»En vis forbedring«

Professor emeritus fra Sociologi på KU Heine Andersen, der er ved at lave en udredning om forskeres forskningsfrihed, mener, at det er et skridt i den rigtige retning, at ministeriet er i gang med at ændre kontrakterne.  

»Der lægges op til en vis forbedring. Men hvis man skal sige det nøgternt, så siger de i deres pressemeddelelse, at de vil overholde forvaltningsloven. Og det er da positivt, det er de jo sådan set forpligtet til som ministerium,« siger han.

Muligvis spin

Han tilføjer, at han sammen med Dansk Magisterforenings Formand Camilla Gregersen var til møde om revideringen af kontrakterne den 6. august i år.

»Men vi fik ikke på forhånd at vide, at ministeriet havde sendt noget høringsmateriale ud til universiteterne. Det vidste vi ad andre kanaler og måtte bede om aktindsigt. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at de tillægger vores input særlig meget vægt. Man kan godt frygte, at det er spin, at man siger, at nu ændrer man kontrakterne, men at de stadigvæk vil indeholde formuleringer, som knægter forskernes ytrings- og forskningsfrihed.«

Kritiseres af Gyllegate-forsker

Heller ikke professor i agroøkologi Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der var en af de fremtrædende forskere, der leverede beregninger til en rapport om effekterne af landbrugspakken, som var bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet, er optimistisk. 

»Ministeriet tager med disse tiltag ikke hånd om det primære problem, som ikke handler om, hvad vi kan publicere, men derimod om, hvornår vi kan gøre det. Hvilket vi også oplevede under hele forløbet med landbrugspakken, fordi der var indsat en klausul i kontrakten med Miljø- og Fødevareministeriet om, hvornår vi kunne gå ud med vores beregninger,« siger han til Aarhus Universitets avis for ansatte og studerende, Omnibus.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste