Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ministerium kritiseres for topstyring

Forskere er nervøse for Videnskabsministeriets forslag til en model for hvordan kvaliteten af forskning skal måles. Men ifølge ministeriet er der ingen grund til uro. Rektorkollegiet har sørget for forskernes indflydelse.

Hen over sommeren verserede rygtet i forskningskredse: Et nyt forslag fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST) om indførelsen af en forskningskvalitetsmodel skulle betyde at hele Danmarks forskning i fremtiden skulle kvalitetsvurderes af et Fagligt Udvalg bestående af kun seks forskere, og at disse forskere skulle udpeges af ministeren. Disse forlydender fik enkelte forskere til at reagere. I en analyse i Information den 22. august skrev lektor fra Aalborg Universitet, Mogens Ove Madsen, at FIST’s model blot er endnu en begrænsning af universiteternes frihed. Og i et debatanlæg i samme avis den 30. august skrev professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Heine Andersen, at forslaget ikke bare angriber forskningsfriheden, men også den forskningskvalitet som modellen ellers er tænkt at sikre. Specielt kritiserede han at det er FIST der skal stå for udvælgelsen af de seks forskere der skal udgøre det magtfulde Fagligt Udvalg. »Det hører ikke hjemme i demokratiske pluralistiske samfund at en statslig myndighed udpeger faglige eksperter der skal bedømme kvalitet inden for forskning. […] Embedsmænd er ikke ansat på basis af videnskabelige kvalifikationer, og de har ifølge deres embedspligt loyalitet overfor den politisk valgte minister. Der er ikke bare tale om centralisme og topstyring, men også om politisering og kvalitetssænkning,« skrev han. Også den store lukkethed omkring arbejdet med forskningskvalitetsmodellen blev kritiseret af de to forskere. Heine Andersen, der selv sidder i et af de frie forskningsråd, har intet fået at vide om processen andet end rygter og de informationer han selv har måttet rykke for, fortæller han til Universitetsavisen.

Ingen statsstyring
Den lukkethed beklager Inge Mærkedahl, direktør for FIST, men begrunder det med at man først nu er ved at nå frem til en endelig afgørelse af hvordan udvalg og faggrupper skal konstitueres. Til gengæld afviser hun at modellen skulle være politiserende og centraliserende. For det første bliver de seks forskere i Fagligt Udvalg nok udpeget af FIST, men det sker efter drøftelse med Rektorkollegiet og høring af Koordinationsudvalget for Forskning, fortæller hun. For det andet skal Fagligt Udvalg tage stilling til de enkelte fagområders forskningspublikationskanaler, men det sker på baggrund af vurderinger af 30-60 faggrupper med hver tre-seks forskere. Disse forskere skal ikke udpeges af FIST, men af Rektorkollegiet. Derudover skal Fagligt Udvalg udelukkende beskæftige sig med overordnede spørgsmål. Deres første opgave bliver således at definere antallet af og afgrænsningen mellem faggrupperne. »Så der er altså bestemt ikke tale om at statsmagten intervenerer i den akademiske frihed,« siger Inge Mærkedahl.

Forskere på banen
Formanden for Rektorkollegiet Jens Oddershede sidder med i den styregruppe der skal stå for forskningskvalitetsmodellens implementering. Han understreger at det ikke er Rektorkollegiets men ministerens ide at kvalitetsfordelingen af basismidler skal ske efter den præcise model der for øjeblikket arbejdes med. Men inden for de rammer regeringen har lagt er han godt tilfreds med det udfyldende arbejde med modellen der nu pågår. »For Rektorkollegiet har det været vigtigt at det er fagkyndige forskere der vurderer de enkelte forskningskanaler og ikke nogle få medlemmer af et forskningsråd. Derfor har vi også presset på og sørget for der bliver oprettet så mange faggrupper som muligt til at foretage vurderingerne. Det lå ikke i kortene i FIST’s oprindelige udspil,« siger han. Derfor er han heller ikke nervøs for at statsmagten får for stor indflydelse på universiteternes forskning, så længe det er forskningsmiljøerne selv der skal vurdere publiceringskanalerne, fortæller Jens Oddershede. FIST har efter opfordring fra Rektorkollegiet udsat introduktionen af forskningskvalitetsmodellen med et år, til 2009, for at sikre at alle nødvendige data er til rådighed. Men allerede i løbet af efteråret går arbejdet i gang med at nedsætte og definere de enkelte forskningsområders faggrupper.

Seneste