Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ministre enige om svenskerproblem

Videnskabsminister Helge Sander mødtes i slutningen af november med sin svenske kollega Lars Leijonborg for at drøfte sagen om det store optag af svenske studerende ved danske universiteter.

Mødet der foregik på dansk jord, var arrangeret af Helge Sander efter det er kommet frem at andelen af svenske studerende på de danske medicinstudier siden år 2000 er steget fra 12 procent til 26 procent af det samlede optag. I reelle studiepladser svarer det til at 314 ud af de 1.173 nye pladser på medicinstudiet er tildelt svenske ansøgere.

Begge ministre blev enige om at den nuværende praksis ikke kan fortsætte, og derfor vil der fra begge sider af sundet blive søsat konkrete initiativer til at løse problemerne som man allerede vil resultater af ved næste studieoptag.

På dansk side er der allerede nedsat to arbejdsgrupper der dels skal komme med forslag til hvordan man løser problemet med at en stor andel af danske studiepladser optages af udenlandske studerende, og dels komme med forslag til hvordan man kan justere de danske bonusordninger så de virker neutrale i forhold til udenlandske studerende.

Anbefalingerne ventes at blive fremlagt inden årets udgang, og de to ministre har aftalt at holde tæt kontakt i de kommende måneder mens de nye initiativer sættes i gang.

Læs mere på www.videnskabsministeriet.dk.

Seneste