Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Missionen næsten fuldført

MILEPÆLE – Københavns Universitet har sat sig 81 mål, der skal være indfriet inden udgangen af 2011. De fire nås ikke inden deadline, 11 kun delvist, og de sidste fem bliver først opgjort senere på året.

Målsætninger har Københavns Universitet (KU) rigeligt af, men det kniber en smule med at opfylde dem alle.

Således har universitetet opstillet i alt 81 mål. De skulle gerne blive til virkelighed, inden 2011 bliver til 2012, men sådan kommer det ikke helt til at gå.

Målene er en del af udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet, nu Uddannelsesministeriet, og KU´s egen strategiske handleplan, der er konkretiseringen af KU´s strategipapir ’Destination 2012’.

Læs ’Destination 2012’ og den strategiske handleplan her

Fire mangler

61 mål er nået eller forventes at blive det i 2011. 11 bliver kun delvis gennemført, mens fem mål først bliver opgjort senere på året, og de sidste fire ikke realiseres i 2011, som det ellers var planen.

Det viser en redegørelse, der blev præsenteret for bestyrelsen på det seneste møde den 26. oktober.

Målene skal vise, hvordan KU udvikler sig som arbejdsplads, og hvordan universitetet klarer sig inden for grundforskningen, uddannelserne og samarbejdet med omverdenen.

Lille fald i forskning

På bestyrelsesmødet fokuserede rektor Ralf Hemmingsen i sin gennemgang på de punkter, »hvor vi halter bagefter«.

Han fremhævede mål nummer syv, der kun bliver delvis opfyldt. Det handler om karriereveje, men der er nedsat et udvalg der ser på sagen.

Læs også Forskere skal have klare karriereveje

Det tegner også til et mindre fald i forskningsproduktionen i 2010 i forhold til året før, så mål nummer 23 er kun delvis nået, men prorektor Thomas Bjørnholm kunne dog berolige bestyrelsen.

»Når vi kigger i forskningsdatabaserne, ser det ud til en fremgang, mens forskerne selv indrapporterer en mindre nedgang, men der er intet ved dagsformen, der tyder på, at noget galt. Det er mit indtryk, at det handler om, hvor gode vi er til at indsamle og registrere forskningsdata,« sagde prorektor Thomas Bjørnholm.

Uddannelsessatsning forsinket

Det kniber også med at få dele af KU´s store uddannelsessatsning gennemført til tiden.

Blandt andet er der ikke blevet oprettet en fælles database, hvor studieadministrationen og de studerende kan finde alle udbudte kurser på KU (mål 34).

Ralf Hemmingsen kaldte det beklageligt, at projektet ikke er færdigt, men han forsikrede dog om, at det stadig har høj prioritet, og dekanerne har indstillet at sætte flere penge af til it-systemer i 2012.

Det var også meningen, at et internt panel bestående af prodekaner for uddannelse, studiechefer og studenterrepræsentanter skulle evaluere hvert fakultets procedurer for sikring af undervisningskvaliteten inden udgangen af 2012, men arbejdet er sandsynligvis færdigt i efteråret 2012 (mål 44).

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at 81 resultatmål er for uoverskueligt, og rektor Ralf Hemmingsen lovede da også, at der helt sikkert bliver færre punkter i den nye strategiske handleplan, der skal udformes, når den nye strategi for 2012 til 2016 er færdig. Han forestiller sig 15-20 mål næste gang.

clba@adm.ku.dk

Seneste