Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Moderne og komparative kina-studier og god videnskabelig praksis

DEBAT - KU-hjemmesider bringer oversættelsesfejl i interview med den kinesiske leder, Xi Jinping. Er vi tjent med sådanne vilkår for moderne og komparative kinastudier, spørger debattøren.

Den 16 april 2013 åbnedes – med minister- og rektordeltagelse – på Københavns Universitet Fudan-Europe Centre for Modern and Comparative China Studies i et samarbejde med Fudan Universitet i Shanghai, et af Kinas førende.

Vært ved Københavns Universitet er Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Med denne rolle kunne man forvente, at NIAS sørger for, at publiceret materiale, som NIAS har ansvar for, opfylder elementære akademiske standarder for at drive moderne og komparative kinastudier. Det er ikke tilfældet.

Fejlbehæftet oversættelse af Xi Jinping-interview

En dansk oversættelse af et interview fra 2000 med Kinas nye leder, XI Jinping, blev bragt i Politiken den 28. oktober 2012. Det blev efterfølgende lagt på NIAS’ hjemmeside med oversætternes indledning og noter. Endvidere publiceredes en engelsk oversættelse fra den danske samt den kinesiske tekst.

Desværre er oversættelsen behæftet med fejl, som læseren med rette kan forvente ikke forekommer i en akademisk oversættelse, og som har betydning for forståelsen af XI Jinpings baggrund, og hvordan det kinesiske samfund fungerer.

Vigtigst er forkortelsen for Det Kommunistiske Ungdomsforbund, som optræder nogle gange i originalen, men ikke i oversættelsen, hvor den manglende forståelse giver nogle besynderlige oversættelser, og oversætterne burde have undret sig.

De skriver i deres indledning, at XI Jinpings formål med interviewet formentlig bl.a. var at vise, at han under Kulturrevolutionen som helt ung klarede »et syv års vanskeligt ophold på landet og blev ved egen indsats medlem af partiet og optaget på et universitet, dvs. uden hjælp fra politiske forbindelser og på trods af, at hans højtplacerede far på det tidspunkt var under voldsom politisk kritik.«

Ud fra oversættelsen kan det formentlig være svært at betvivle dette synspunkt, som til gengæld vanskeligt kan opretholdes med en bedre forståelse af teksten – herunder oplyste, men ikke markerede overspringelser. Alt for meget tyder på, at gamle netværk har været i spil, uden at det behøver forklejne Xi Jinpings egen indsats, men de er vigtige for forståelse af det moderne Kina, også komparativt.

Kinastudier fortjener bedre

I december 2012 gjorde jeg direktøren for NIAS opmærksom på problemerne med oversættelsen. Hans svar var ikke lødigt.

Efter god videnskabelig praksis, som jeg har lært den, forventes det, når man har publiceret tekster med fejl, at man vedgår det og gør en indsats for at begrænse virkningerne. Her burde NIAS gøre opmærksom på problemet og rette teksterne eller fjerne dem fra hjemmesiden.

Den 17. april 2013 er teksterne stadig på NIAS hjemmeside, uden at jeg kan se ændringer. Den ansvarlige er direktør for NIAS og nu også direktør for Fudan-Europe Centre for Modern and Comparative China Studies.

Kan Københavns Universitet være tjent med at byde sådanne vilkår for moderne og komparative kinastudier? De fortjener bedre. Det samme gælder Fudan Universitet – og vel også Københavns Universitet.

Læs NIAS’ svar til Leif Littrup her

Uddrag af svaret:
De to danske sinologer, der har oversat Xi Jinpings interview er uenige i Leif Littrups læsning og tolkning af teksten og den forståelse af Kinas historie fra 1968 til 2000, som Leif Littrup med sin fejllæsning fremlægger.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste