Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mød spidskandidaten: Esben Ø. Eriksen fra Konservative Studerende

UNIVALG15 - Mød Esben Ø. Eriksen - kandidat til de studerendes plads i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op for at sikre reel indflydelse for de studerende. Frem for at sætte mig tilbage i stolen og være på tværs, vil jeg indbyde til samarbejde. Vi studerende bliver nødt til at indse, at vi ikke altid kan sidde på førersædet. Nogle gang er vi på passagersædet, men det er bedre end slet ikke at være med. Den tilgang til bestyrelsesarbejdet, synes jeg, de studerende fortjener.

Som jeg ser det, har vi nemlig et problem, for vi bliver ikke taget seriøst nok. Det skyldes, at vi bliver opfattet som værende for aktivistiske, så ingen lytter, når vi råber op. Jeg var f.eks. med til tandlægernes aktion på Rådhuspladsen, hvor de borede Claus Hjorts tænder på en papfigur. Aktionen var helt på sin plads, men den fik bare ikke den omtale, den fortjente. Medierne og politikere er vant til, at de studerende aktionerer. Vi skal finde en anden tilgang og vi skal tilbage til forhandlingsbordet med moderne lobbyisme. Havde forhandlinger været vores udgangspunkt, var fremdriftsreformen allerede for to år siden udkommet i den light-version, vi forhåbentlig snart får. Vi skal væk fra, at aktioner er de studerendes automatsvar.

Der kommer masser af udfordringer, men vi skal række ud og skabe løsninger sammen. F.eks. med fremdriftsreformen. Vi i KS tør godt komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan implementere reformen. På den måde styrker vi vores egen position.

Studenterrådet har historisk siddet tungt på studenterpladsen i bestyrelsen. Hvilke tanker gør du dig om det?
Jeg gør mig ikke mange tanker om det. Det er mest fair Studenterrådet præsenterer sig selv, og så må vælgerne dømme os hver især. Jeg stiller op for KS, fordi jeg bifalder deres løsningsorienterede tilgang til problemer. Vi tror på friheden til de studerende, for vi både kan og skal selv tage ansvar for vores egen fremtid. KS er et bredt borgerligt partipolitisk uafhængigt samarbejde.

Hvad vil du arbejde for i bestyrelsen?
For det første har regeringen varslet, at taxameterordningen skal afløses af en anden finansieringsmodel. Her er det vigtigt, at vi er proaktive, og selv spiller ind med et forslag til, hvordan vi på KU ønsker at modtage midler fra finansloven.

For det andet vil jeg tage et opgør med reguleringen af vores rusture. Vi er voksne mennesker, som selv kan fastsætte f.eks. politik om alkohol osv.

For det tredje mener jeg, at foreningskultur kommer nedefra. Derfor skal vi styrke de initiativer, som de studerende selv byder ind med. F.eks. skal det være nemmere at låne lokaler til arrangementer for studerende. På mit campus fungerer det faktisk godt, men jeg så gerne, at det blev ligeså nemt på alle andre campi. Det giver nemlig et sundt boost til studiemiljøet, og derfor må det ikke være for svært at komme i gang.

Til sidst mener jeg, at vi skal fortsætte med at lægge pres på Uddannelsesministeriet, som skal lempe det bureaukratiske pres, herunder Fremdriftsreformen. Universitetsdirektørudvalget er kommet med gode afbureaukratiseringsforslag, men myndighederne reagerer alt for vagt og langsomt.

Hvor mener du, KU kan spare penge?
Jeg er ærgerlig over de besparelser, og jeg frygter deres konsekvenser.

Når besparelser ikke kan undgås, er vores job som studerende at komme med konkrete forslag til, hvordan vi implementere dem bedst muligt. På mit studie har vi afholdt møder med ledelsen, hvor alle kunne byde ind med spareforslag. Mere end 100 studerende mødte op. Det betød, at ledelsen kunne gå fra mødet med et katalog af idéer på baggrund af de studerendes egne forslag. Det er sådan man laver gode besparelser.

Hvad mener du, er den vigtigste prioritet for universitetets nye rektor?
Det er vigtigt, at rektor har gennemslagskraft. Vedkommende skal kunne viderebringe bestyrelsens holdninger, så omverdenen og de, som sætter rammerne for universitetet, tager os seriøst. Jeg håber også, det bliver en rektor, som har en opfattelse af, at studerende er voksne og ansvarlige mennesker. Under frihed spirer ting ofte bedst, og den holdning håber jeg, rektor deler.

Seneste