Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mød spidskandidaten: Ida Karoline Bach Jensen fra Studenterrådet

Univalg 2018 — De studerende skal vælge en repræsentant til bestyrelsen ved KU-valget 26.-30. november. Læs, hvad medicinstuderende Ida Karoline Bach Jensen fra Studenterrådet vil kæmpe for.

Hvorfor stiller du op?

Det korte svar: Jeg tror, jeg vil være rigtig god til det. Fordi jeg har en masse politisk erfaring, både fra KUUR (Københavns Universitets Uddannelsesråd, red.) og fra fagrådsarbejde og Studenterrådet, hvor jeg har siddet i forretningsudvalget det sidste år. Jeg har et rigtig godt begreb om, hvad det vil sige at sidde i universitetsbestyrelsen, hvad de laver, og hvad det kræver.

Bestyrelsen

KU øverste organ med 11 medlemmer. Flertallet på seks kommer fra erhvervs- og organisationslivet uden for murene, mens de sidste fem er valgte repræsentanter fra unibefolkningen: To studerende, to VIP’er (videnskabeligt personale) og en TAP’er (teknisk-administrativt personale).

I 2018: Kun de studerende stemmer til bestyrelsen, og kun et af deres to sæder er på valg. Det er aldrig lykkedes andre end Studenterrådets kandidater at få en plads i bestyrelsen.

Når det er sagt, så synes jeg også, der er mange ting, man kan gøre bedre på KU. Der foregår virkeligt mange fede aktiviteter – fx innovation hubs og kurser i digitalisering på bibliotekerne – men det er bare ikke koordineret. Der er ikke nok, der ved, det eksisterer.

Det er, som om der mangler fællesskabsfølelse på KU, en større sammenhængskraft. Vi er et lidt fragmenteret universitet. Jeg tror ikke på at one size fits all – men vi kan blive bedre til at lære af hinanden på tværs.

Hvordan ser du jeres rolle i bestyrelsen som studenterrepræsentanter?

Det handler om at være de studerendes stemme. Mange i bestyrelsen – al ære og respekt for deres visdom – men de har ikke begreb, om hvad det vil sige at studere. Her hjælper vores kæmpe bagland i Studenterrådet os, når vi skal repræsentere de studerende. Jeg kender folk på næsten alle uddannelser, og jeg vil altid sørge for at inddrage de studerende, der kan blive berørt af beslutninger, der tages i universitetsbestyrelsen.

Hvad vil du kæmpe for i bestyrelsen?

Jeg vil rigtig gerne kæmpe for forskningsbaseret undervisning. Mange forskere vil nok sige, at ’det gør vi allerede’. Jeg tror, man skal nytænke måden at lave forskningsbaseret undervisning på. Vi skal invitere de studerende ind. Det kræver ressourcer og et løft af hele underviserskaren.

Studenterrådet stiller med 50 kandidater til bestyrelsesvalget, og hvis man stemmer på fx HUMrådets eller SAMF-rådets kandidat, går stemmen alligevel til dig. Hvorfor stiller Studenterrådet ikke bare op med én kandidat til bestyrelsen – ville det ikke være mere gennemsigtigt?

Vi har valgt, at jeg er spidskandidat i år – men alle, der står på listen, har valgt at bakke op om mig, og det synes jeg er et vigtigt signal at sende. Jeg synes ikke det er svært at gennemskue, at stemmen går til mig. Det er jo ikke meget anderledes end til et folketingsvalg. Og det er også demokratisk nok, for hvis man gerne vil have indflydelse på, hvem der skal være spidskandidat, kan man dukke op til Studenterrådets generalforsamling.

Sådan stemmer du

Afstemningen til KU-valget foregår elektronisk på valgsitet på KUnet fra 26. november klokken til 30. november kl. 15.

Hvis dit/dine valg er afgjort ved fredsvalg, og afstemningen dermed er bortfaldet, får du det at vide, når du logger ind for at stemme.

Universiteterne er ramt af besparelser. Fx er det lige meldt ud, at der skal skæres mere på Humaniora. Hvad skal KU gøre der?

Det er et sprængfarligt emne. Universitetet skal som kollektiv kæmpe mod besparelser, der fx bliver lagt ind i Finansloven. Samtidig er der internt lagt op til, at man skal prøve at finde en ny budgetmodel på KU, og her tror jeg, man er nødt til at finde en model, hvor man sikrer, at der er økonomi til at bevare kvaliteten i uddannelserne på hele universitetet, også på humaniora.

Er der noget, du mangler at sige?

Det er vigtigt at stemme for at give de studerende et mandat, også selv om der ikke er kampvalg til fx dit studienævn. I år har studenterdemokratiet været truet af en mulig lukning af studienævnene. Vi undgik det, men hvis de studerende ikke stemmer, hvordan skal vi så overbevise ledelsen om, at studenterdemokratiet er nødvendigt?

Seneste